Als u bezwaar wil maken tegen de nieuwe WOZ waarde, kunt u bij de website van de gemeente Hoogeveen, op deze link, een bezwaar formullier invullen

error: Sorry..