Beste leden van gemeentebelangen Hoogeveen,

Het jaar is bijna weer voorbij. 2018 was wel het jaar van Gemeentebelangen Hoogeveen. We bestonden als partij 40 jaar. Al 40 jaar proberen we op te komen voor de inwoners van onze gemeente. Ooit met één zetel begonnen en nu in 2018 bij de verkiezingen de grootste partij van de gemeente Hoogeveen. Een groot succes, zeker, maar ook een grote verantwoordelijkheid.

Als ik terugkijk op mijn eerste zeven a acht maanden als wethouder dan kan ik wel zeggen dat er veel werk is verzet. Terugkijkend moet ik ook bekennen dat mijn kijk op de ambtenarenwereld echt is veranderd. Uitzonderingen daar gelaten zie ik echt dat veel ambtenaren hard werken, maar ook erg betrokken, geïnspireerd en gemotiveerd zijn om het goede te doen voor onze inwoners. Zonder hun goede ondersteuning zou van vele zaken weinig terecht gekomen zijn.

In 2018 kreeg Ik een aantal lopende zaken/projecten in mijn portefeuille. Ik benoem maar Treant/Bethesda, IJsbaan/Zwembad, ontwikkeling Bentinckspark. Zo een aantal onderwerpen die niet alleen veel tijd/werk kosten, maar waar ook iedereen wat van vindt. Dat is ook goed, we mogen gelukkig in dit mooie land overal wat van vinden en dit ook uiten. Dit uiten zou naar mijn mening wel wat meer genuanceerd mogen klinken. Ik doel hier vooral de uitingen op sociale media.
Ik heb zelf hierover nagedacht hoe ik het beter kan uitleggen, hoe ik (nog) meer direct contact met onze inwoners kan krijgen. Ik zal in 2019 elke maand op een zaterdagmorgen ergens in onze gemeente aanwezig zijn om inwoners de gelegenheid te geven om met mij in gesprek te gaan over allerlei zaken. Ik zal dit samen doen met onze ander wethouder Jan Steenbergen. Het bestuur zal de organisatie hiervan op zich nemen. Ik hoop dat dit zal bijdragen in verbetering van de contacten tussen de inwoners en ons, maar ook over de beelden die er soms heersen over bepaalde onderwerpen.

In het huidige college zijn we met twee wethouders vertegenwoordigd. Samen met het CDA en CU hebben we het vorige college doorgezet. De samenwerking in het college gaat goed. Dit is ook nodig, want wij staan nog voor grote opgaves de komende jaren.

De tekorten in het sociale domein lopen maar op. De kranten staan er vol van. Het is om verschillende redenen moeilijk om hierop te sturen. In veel gevallen hebben we als gemeente de wettelijke verplichting om het gewoon uit te voeren. De overhevelingen van deze taken van de overheid naar de gemeente gingen gepaard met hoge taakstellingen, terwijl het gebruik van het sociale domein de afgelopen jaren aanzienlijk groter is geworden. Vele gemeenten kampen met grote tekorten en dat geldt ook voor de Gemeente Hoogeveen.

Dit betekent dat we het komende jaar, maar ook de jaren hierna moeten bezuinigen. Bezuinigen is geen populaire maatregel, maar als je verantwoordelijkheid draagt betekent het meer dan alleen maar populaire maatregelen uit te voeren. Dan dien je ook verantwoordelijkheid te durven dragen. Dit vergt soms moed en lef.

Ook daarvoor staan wij als gemeentebelangen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid, samen met het CDA en CU om de gemeente Hoogeveen naar een structurele financiële gezonde gemeente te leiden. En ja dat zal op sommige momenten pijn doen, maar niets doen is geen optie.

Ik wens iedereen een fijne kerst toe en een voorspoedig, maar vooral gezond 2019.

Met vriendelijke groet,
Erwin Slomp

error: Sorry..