Bijdrage informele nota

Voorzitter.

Gevraagd is om onze mening te geven over de Nota Informele zorg: Vinden, verbinden en versterken.

Wat GB opvalt bij het lezen van deze nota,  is dat dit tot stand is gekomen met diverse in de nota genoemde partijen. Velen hebben zich hiervoor ingezet en er in meegedacht.

Een mooi voorbeeld van bottum up, waardoor het ook een gedragen nota wordt, door de mensen die hier dagelijks mee te maken hebben.

Het is wat ons betreft een duidelijk stuk, het geeft goed zicht op waar we in Hoogeveen al goed mee om gaan en waar de knelpunten nog zitten.

Waar we als gevolg van het overheidsbeleid in toenemende mate mee te maken zullen gaan krijgen is:
– Dat mensen langer zelfstandig thuis zullen blijven wonen
– Dat als gevolg hiervan er meer vrijwilligers en mantelzorgers ingezet zullen moeten worden.
– Dat hierdoor het aantal overbelaste vrijwilligers / mantelzorgers zal gaan toenemen
– En dat er een tekort aan vrijwilligers en mantelzorgers zal gaan ontstaan.

GB is een voorstander van preventie, eerder de mantelzorgers opsporen, hen ondersteunen of soms zelfs tijdelijk ontlasten van hun zorgen.

Daarom ligt de prioriteit wat ons betreft ook in het duidelijk en BREED bekend maken van de mogelijkheden in ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers.

Voor wie is er ondersteuning, waar moeten ze daarvoor zijn, wat kunnen ze van ons verwachten en wie kan hen daarbij helpen.

GB denkt hierbij aan het Torentje, wijk en buurtblaadjes, sociaal media, mogelijk zelfs een wekelijkse column in de Hoogeveensche Courant, maar er zijn ongetwijfeld nog meer mogelijkheden om de bekendheid te vergroten.

Verder vindt GB het van groot belang dat mensen die deze zorg al ontvangen, naar een dagopvang moeten kunnen blijven gaan, ook om de mantelzorger te ontlasten.

En natuurlijk niet te vergeten het respijtweekend waar al deelsgebruik van gemaakt wordt, maar dat wat ons betreft nog meer aandacht mag krijgen.

GB is blij met het toenemende aantal multidisciplinaire teams die er in Hoogeveen aan het ontstaan zijn. Hierdoor komen er bij de keukentafel gesprekken met de burgers, door allerlei verschillende disciplines, meer mensen in beeld die als mantelzorger fungeren.

Voorzitter, vorige week was de dag van de Mantelzorg. Hier hebben we met een aantal mensen gesproken die ons nog wat stof tot nadenken hebben gegeven.

Het eerste punt was het verdwijnen van het mantelzorg compliment, dit bleek voor een aantal mensen een leuke aanvulling op hun budget te zijn die ze nu moeten missen.

Het tweede punt was dat burgers die iemand met psychische problemen verzorgen, ondervinden dat ze hiervoor te weinig ondersteuning krijgen.

Voorzitter, GB wil  het college dan ook vragen om ook deze punten nog mee te nemen in deze nota en hier extra aandachtvoor te vragen en specifiek beleid voor in te zetten.

Voorzitter, ik wil graag afsluiten met de volgende woorden:

We moeten onze mantelzorgers koesteren, ze zijn ‘onbetaalbaar’!

Met vriendelijke groet
Ina Prins
Raadslid voor Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.

error: Sorry..