Bijdrage ombudscommissie

Voorzitter,

Gemeentebelangen heeft kennisgenomen van het jaarverslag.

Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat de gemeente en medewerkers van de gemeente betrouwbaar en transparant zijn, en daarbij burgers op een goede en professionele wijze tegemoet treden. De kernwaarden voor het handelen van de gemeente en zijn medewerkers zijn verwoord in de nota klachtbehandeling 2012:

1 open en duidelijk

2 respectvol

3 betrokken en oplossinggericht

4 eerlijk en betrouwbaar.

 Klachten zijn niet te voorkomen en het is goed dat klachten worden onderzocht. Belangrijk werk met toegevoegde waarde;

1. om als gemeente te kunnen leren en verbeteren op het omgaan en voorkomen van klachten;

2. het positief beïnvloeden van de door de burgers in ons gesteld vertrouwen.

3. Wij beschouwen elke klacht als een gratis advies om te leren en te verbeteren.

Gemeentebelangen spreekt dan ook de waardering uit, voor het gedane werk en de gegeven adviezen, naar de leden van de ombudscommissie. Inhoudelijk gaat Gemeentebelangen niet in op de beoordeling van de klachten door de ombudscommissie. Wat ons betreft gaat de discussie over het verbeteren van het lerend vermogen en de kans en de wil om te verbeteren als gemeente

 We hebben wel een paar opmerkingen.

 De ombudscommissie signaleert dat zij niet wordt geïnformeerd over de wijze waarop het bestuursorgaan op het oordeel van de Ombudscommissie reageert: hoewel de gemeente niet verplicht is het oordeel en advies van de commissie over te nemen, is GB van mening dat het dermate zwaarwegend is dat ten alle tijde de opvolging gemotiveerd wordt teruggekoppeld aan de commissie. In het voorstel wordt aangegeven dat de klachtencoördinator een werkinstructie zal schrijven omtrent dit punt. Het schrijven is 1, maar er naar handelen is nog niet vanzelfsprekend. GB zal op dit punt kritisch blijven en de ervaringen van de ombudsman op dit punt zien wij graag terug in het jaarverslag van de ombudsman. Blijft het feit dat in het verslag van de ombudscommissie valt te lezen dat het college heeft aangegeven de ombudscommissie te informeren over haar besluit, maar hier niet naar handelt. GB wil graag van de kant van het college horen of de constatering van de ombudscommissie klopt, en zo ja, waarom zij dan handelt in strijd met de gemaakte afspraken.

Een betrouwbare overheid kenmerkt zich o.a. Door zich te houden aan de gestelde termijnen. Gemeentebelangen pleit er voor om elke klacht binnen de gestelde termijnen in behandeling te nemen en af te handelen. De afdoeningtermijn is een zorgpunt en loopt ook in 2014 ernstig terug naar slechts 40% op tijd binnen 4 week ( norm) en slechts 53% binnen 6 week, de wettelijke norm. Wel geeft de ombudscommissie een nuancering op de overschrijding van de termijnen. Wij kunnen ons daarin vinden, maar blijven vragen om klachtbehandeling binnen de termijnen af te handelen!

Samengevat:

– Gemeentebelangen Hoogeveen e.o heeft kennis genomen van het jaarverslag en bedankt de ombudscommissie voor de laatste keer voor de uitgevoerde werkzaamheden;

– Gemeentebelangen pleit voor handelen en verantwoorden op basis van de genoemde kernwaarden;

– alle klachtafhandeling binnen de gestelde termijnen

error: Sorry..