De Gemrap is eigenlijk de thermometer na 4 maanden in de gemeentelijke financiën steken en kijken hoe het er voor staat.

Conclusie voor Gemeentebelangen is dat het slecht gaat met de financiële temperatuur van de gemeente. Dit baart Gemeentebelangen grote zorgen want wij verwachten dat de koorts in de loop van 2012 nog verder gaat oplopen. Laten we ons daar op instellen en voldoende medicijnen in slaan om de koorts binnen de perken te houden. Dus bezuinigen in dit jaar is voor Gemeentebelangen absoluut prioriteit nummer 1. En het volledige extra tekort van 2012 moet minimaal gehaald worden. Een beroep op de algemene reserve en dus de Rendo gelden is voor ons onbespreekbaar.

Wij geven al een voorzet. Investeer maximaal 70 % van de oorspronkelijke begroting en niet van de aangepaste begroting.

Wat betreft de diverse tegenvallers zijn er toch een aantal vraagtekens voor ons.

De programmabegroting gaf aan dat we een parkeermanager gingen aanstellen en dat deze functionaris er voor zou zorgen dat de gebudgetteerde bedragen gehaald zouden worden. Dat doen we dus niet. Was deze extra manager wel nodig?

In het programma duurzaamheid en mobiliteit zijn er nogal wat overschrijdingen. Begroten we wel goed of beheren we de projecten niet goed. Budget moet toch max zijn wat uitgegeven wordt?

Het tekort op de ziektekosten vinden wij risico van een verzekeraar die verkeerde nota’s schrijft. Kunnen zij de gemeente niet mee opzadelen.

Ook het Anker en de evangelische school hebben de budgetten enorm overschreden.

Hoe kan dat toch?

Een aantal taakstellingen wordt niet gehaald of is nog niet gehaald. Dat moet dit jaar in het kader van “samen de trap af”toch zonder gerealiseerd worden. Uitstel of zelfs afstel lijkt ons ongeloofwaardig.

Conclusie

College pak uw verantwoording en stel orde op zaken in de scheef groeiende exploitatie afgezet tegen de begroting.

 

error: Sorry..