Voorzitter,

Nu raak ik bij bestemmingsplannen niet al te snel de weg kwijt maar ik moet wel eerlijk zijn ,
je zult maar iets anders geleerd hebben.

Wanneer je via de site van Hoogeveen, via Bouwen en Wonen en de link www.bestemmingsplannenhoogeveen.nl gaat, staat het plan aangegeven als “voorontwerp”
En dus onderwerp van overleg en inspraak.
Wanneer iemand een zienswijze tegen het plan wil inbrengen lijkt daar geen aanleiding voor, immers het ontwerpplan moet nog gepubliceerd worden.
Mooi niet dus !! op www.ruimtelijkeplannen.nl staat het plan als ontwerp.
Reageer je dus niet dan verspeel je als burger alle rechten.
Immers je hebt maar 6 weken om te reageren.
Onze burgers zouden toch mogen veronderstellen dat je via de site van de gemeente bij correcte informatie terecht komt?
Hoe denkt de wethouder de eventuele gevolgen van deze miscommunicatie op te lossen ?
Ook dit bestemmingsplan sluit wat betreft begrippen en regels niet aan op het besluit omgevingsrecht.
Voorbeeld: wat het rijk verstaat onder bijbehorende bouwwerken, dat zijn geen bijgebouwen in de zin van dit plan.
Ook dit plan gaat nog uit van architectonische ondergeschiktheid enz.enz.
Het rijk geeft ook andere en meer ruimte voor aan en bijgebouwen.
Die regels gaan uit van invulling van het erf tot maximaal 50% en bij buitenplanse ontheffing nog meer.
Uw college beperkt dit tot maximaal 60 m2
Zo hou je wel een vinger in de pap, werk op het bureau, maar het blijft een plan van de oude stempel.
Wat betreft mantelzorg neemt u wel een passage op over mogelijkheden binnen bestaande bebouwing, maar benut u niet de ruimte die de ontheffingen in het nieuwe besluit omgevingsrecht geeft.
Wederom een gemiste kans, hoe wil uw college dat rijmen met uw eigen college programma waarin u aangeeft maximaal in te zetten op kansen en mogelijkheden , eerst kijken naar wat wel kan en niet kijken naar wat niet kan, die extra speelruimte wordt in andere gemeenten b.v.
Ook gebruikt om extra fysieke ruimte te regelen ten behoeve van mantelzorg.

Is het uw voornemen om hiermee met een apart voorstel naar de raad te komen ?
En op welke termijn kunnen wij aanvullende voorstellen verwachten in de lijn zo wij die in het verleden hebben besproken ?

Wij wachten met belangstelling op uw reactie, namens gemeentebelangen Be Okken.

error: Sorry..