Gemeentebelangen wil in gesprek met Hollandscheveld.

Op maandag 26 maart heeft Gemeentebelangen een openbare bijeenkomst belegd in zaal Mol in Hollandscheveld. Gemeentebelangen wil dan graag in gesprek met de bevolking van Hollandscheveld over de doortrekking van de Mr. Cramerweg.

Het college van B & W van Hoogeveen heeft 5 alternatieven uitgewerkt voor de verlengde Mr. Cramerweg. Conclusie van het college is dat al deze 5 plannen niet haalbaar zijn omdat ze te duur zouden zijn.Het college wil wachten op de in gebruik name van Riegmeer. Dat kan nog jaren duren en dan nog is het de vraag of het hele gebied wel ontwikkeld gaat worden. Uitstel kan wel eens afstel worden.

Gemeentebelangen heeft daar een andere mening over en wil daarover met U in gesprek. Wij nodigen ook alle andere politieke partijen uit de gemeenteraad uit. Hopelijk gaan ze allemaal in op onze uitnodiging.

En natuurlijk wordt Plaatselijk Belang Hollandscheveld ook uitgenodigd om op deze vergadering aanwezig te zijn om haar standpunt toe te lichten.

Hollandscheveld heeft na zoveel jaren van beloften nu recht op een duidelijke toezegging.

Komt dus allen 26 maart, aanvang 20 uur, naar zaal Mol en laat uw stem horen zodat politiek Hoogeveen weet dat het Hollandscheveld serieus is en dat de Mr. Cramerweg nu echt in de meerjarenbegroting moet worden ingepast.

error: Sorry..