Geacht college

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State mbt Bilderdijkplan wil Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. een aantal schriftelijke vragen stellen.

Het Bilderdijkplan heeft een ontwikkeling door gemaakt van maar liefst 8 jaar.
Dan mag je toch verwachten dat er een goed onderbouwd,doortimmerd en financieel haalbaar plan ligt.
Uit de uitspraak van RvS moeten wij de conclusie trekken dat van dat alles geen sprake is.
Ook Domesta trok zich op de valreep terug zonder dat daar signalen voor waren.

De vragen van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. zijn:

1.Na 8 jaar voorbereiding ligt er een plan wat ,volgens RvS, onzorgvuldig tot stand is gekomen.
Hoe heeft dat kunnen gebeuren?

2.Ook ontbreekt elke financiele onderbouwing.Hoe bestaat het dat een plan zonder haalbaarheidsonderzoek(financieel maar toch ook kwa omvang) wordt doorgezet?

3.Op welke basis heeft men meegewerkt aan de plannen van Domesta?
Puur een vertrouwensbasis?

4.Wat heeft het de gemeente gekost aan voorbereidingskosten?
Kunnen deze kosten nu verhaald worden op Domesta?
Onze inwoner betalen mee aan slechte onhaalbare plannen van Woningstichting.

5.Kunnen als gevolg van de uitspraak van de RvS er nog andere externe kosten verhaald worden op de gemeente?

6.Ook de uitvoerbaarheid is voor RvS een vraagteken want die is nooit voldoende inzichtelijk gemaakt.
Is dat de reden dat Domesta zich op laatste moment terugtrok.?

Tot zover.
Wij verwachten dat het college deze vragen op korte termijn beantwoord.

Namens Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.
Jan Steenbergen
Fractievoorzitter

 

 

error: Sorry..