Bouwkavels beschikbaar in dorpen

Hoogeveen – Hoogeveen legt geen nieuwe woonwijken meer aan, maar bouwt woningen binnen de bestaande bebouwde kom van Hoogeveen en in de dorpen.

Hoogeveen legt geen nieuwe woonwijken meer aan, maar bouwt woningen binnen de bestaande bebouwde kom van Hoogeveen en in de dorpen. In 2006 is de gemeente gestart met het project woningbouw dorpen. Wethouder Anno Wietze Hiemstra: “Met de woningbouw in de dorpen willen we ruimte geven aan mensen die graag in een dorp willen blijven wonen, maar ook aan nieuwkomers. Hiermee willen we de bestaande voorzieningen en verenigingen in stand houden.” De afgelopen jaren is al het nodige werk verzet, waardoor er nu al bouwmogelijkheden zijn in Elim, Nieuweroord en Hollandscheveld. In Tiendeveen kunnen dit voorjaar betaalbare starterswoningen worden gebouwd. Ook in de andere dorpen wordt volop gebouwd aan de toekomst. Een rondje langs de dorpen.

Tiendeveen
In Tiendeveen is samen met de inwoners een geschikte locatie gezocht voor woningbouw en is een schetsplan gemaakt. Na wijziging van het bestemmingsplan wordt gestart met de bouw van een aantal betaalbare starterswoningen. Ben je starter op de woningmarkt of ken je een starter die graag in Tiendeveen wil wonen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0528.
Pesse

Aan de zuidkant van Pesse is ruimte voor tachtig nieuwe woningen. De uitbreiding in Pesse staat in het teken van energiezuinig en duurzaam bouwen. Samen met de toekomstige bewoners wil de gemeente een bijdrage leveren aan een beter milieu door ‘energie neutraal’ te bouwen. Voor de toekomstige bewoners levert dit als voordeel op dat je met opvallend lage woonlasten voor langere tijd prettig en comfortabel kunt wonen. Om te kunnen starten met de bestemmingsplanprocedure moet eerst de uitslag van het archeologisch onderzoek bekend zijn. Wanneer er geen bezwaren komen tegen het plan start de bouw in 2012.

Nieuw Moscou en Fuitenberg
In beide dorpen is de locatie voor woningbouw vastgesteld. De bestemmingsplanprocedure start in beide dorpen volgend jaar.

Stuifzand
Ten noordoosten van het dorp Stuifzand wordt een aantal nieuwe woningen gebouwd. Het verkavelingsplan voor de nieuwbouw is op 12 november gepresenteerd aan het dorp. Bij het opstellen van het plan is gekeken naar landelijk/dorpsbouwen en de landschappelijke inpassing van de woningen. Het uitbreidingsplan omvat ongeveer veertig huizen, die in meerdere fases gebouwd kunnen worden. Eind 2012 start de bouw.

Noordscheschut
Het gebied ten noorden van de Coervorderstraatweg (bij de ijsbaan) is aangewezen als de plek voor toekomstige woningbouw in Noordscheschut. Samen met een werkgroep worden de plannen verder uitgewerkt. In het voorjaar van 2011 worden de resultaten aan het dorp gepresenteerd. Daarna kan de bestemmingsplanprocedure gestart worden.

Elim en Nieuweroord
Samen met de inwoners van Elim is de locatie voor woningbouw vastgesteld. In de toekomst kunnen er woningen gebouwd worden op het terrein ten zuiden van de Langewijk en ten oosten van de Dorpsstraat. Omdat er nog voldoende bouwmogelijkheden in Elim zijn (op de locatie van bouwbedrijf Brands) wordt voorlopig nog geen schetsplan voor de vastgestelde locatie gemaakt. Ook in het dorp Nieuweroord zijn nog bouwmogelijkheden aanwezig.

Hollandscheveld
Samen met de grondeigenaren, omwonenden en plaatselijk belang wordt een verkavelingsplan voor het gebied ter hoogte van voormalig kwekerij De Zweetdruppel uitgewerkt. Daarna moet de bestemming gewijzigd worden.

error: Sorry..