Brief aan OV-Bureau (Persbericht)

Aan: ​bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe

t.a.v. dhr. J.A. van Selm
​Postbus 189
​9400 AD ASSEN

Van: ​De leden van de gemeenteraad Hoogeveen

Hoogeveen, 7 juni 2014

Geacht bestuur,

Op 4 juni jl. heeft het college van B&W Hoogeveen u een brief gestuurd als reactie op de voorgenomen bezuinigingen in het openbaar vervoer. In deze brief zijn de consequenties van de voorgenomen bezuinigen voor de inwoners van de gemeente Hoogeveen benoemd. Deze consequenties worden voor de gemeente Hoogeveen onaanvaardbaar geacht. Het aantal ritten van de stadslijnen 1 en 2 wordt aanzienlijk verminderd. Het aantal ritten in de spitsperiode daalt en alle ritten na 20.00 uur en de ritten op zondag komen te vervallen.

Ook wij, als de gekozen vertegenwoordigers van de inwoners van de gemeente Hoogeveen, vinden de consequenties, zoals door ons college in de brief van 4 juni j.l. zijn verwoord, niet aanvaardbaar.

Middels deze brief willen wij u laten weten dat wij het beroep, dat het college van B&W op het OV-bureau hebben gedaan, om de voorgenomen bezuinigingen in het stadsvervoer ongedaan te maken, ondersteunen.

Ondertussen waren er ook al inwoners van de gemeente Hoogeveen gestart met initiatieven die er toe moeten leiden dat de voorgenomen maatregelen niet worden uitgevoerd. Het onderwerp leeft onder de inwoners en geeft nadrukkelijk aan dat de minimale dienstverlening van het openbaar vervoer al is bereikt.

Wij doen dan ook een dringend beroep op u om bij uw definitieve besluitvorming rekening te houden met de argumenten zoals door ons college zijn aangedragen en met wat er leeft onder onze inwoners.

Met vriendelijke groeten,

Raadsleden van de gemeente Hoogeveen.​

Namens deze

B. Otten (CDA)  E. Slomp (Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.)         B. Behr (SP)           I.Oosting (PvdA)
A. van der Haar (VVD)        W. Warrink (ChristenUnie)        P.Scheffers (D’66)        G. Fidom (Groen Links)

error: Sorry..