Brief aan de leden
Geachte leden ondernemers van de Vereniging Parkmanagement Buitenvaart,

Brief aan de leden
Geachte leden ondernemers van de Vereniging Parkmanagement Buitenvaart,

Vandaag heeft het huidige bestuur, een voor haar, moeilijke beslissing genomen. Per direct leggen alle bestuursleden te weten Hans Jutstra, John Woltinge, Dik Schuldink, en ikzelf als voorzitter, de functie neer.

Sinds jaren hebben wij met veel energie en tijd gestreden voor een mooi Buitenvaart. In mei 2009 hebben wij samen met Grontmij als uitvoerende instantie een plan gepresenteerd in de algemene ledenvergadering.

Hierop is door alle aanwezige leden positief gereageerd om de uitgangspunten uit te gaan voeren en het plan als vaste leidraad te hanteren. In onze beleving zijn wij op alle punten geslaagd behalve het groen en grijs onderhoud.

In eerste instantie heeft een lokale onderneming het onderhoud op de Buitenvaart uitgevoerd. De Gemeente betaalde de vereniging een bijdrage voor de kosten. Dit ging naar ieders volle tevredenheid met snelle communicatie en geen klachten (tweede helft 2009).

In de veronderstelling dat wij hetzelfde bedrag mochten ontvangen in de komende jaren hebben wij in de ledenvergadering (mei 2009) het verzoek gekregen van de leden om dit aan te gaan besteden. Uiteraard hebben wij dit verzoek van de meerderheid van stemming opgepakt. Eind november kwam de Gemeente met een wijziging van de bijdrage. Voor heel Hoogeveen is het bedrag voor onderhoud nu gelijk waardoor we minder dan de helft van het eerdere budget mochten ontvangen. Waardoor aanbesteden, regie voeren en onderhoud zoveel kosten met zich meebracht dat wij in een separate mailing de leden hebben voorgesteld om toch het onderhoud per 1 januari 2010 door de Gemeente te laten uitvoeren. Met andere woorden wij ontvangen geen bijdrage meer maar betalen ook niet langer voor het onderhoud. De Gemeente Hoogeveen heeft toegezegd het industrieterrein op basisniveau van het kwaliteitsplan te onderhouden. Op ons voorstel aan de leden hebben wij geen noemenswaardige reacties mogen ontvangen waardoor wij besloten hebben om op deze manier te werk te gaan.

Al vanaf de start zagen wij dat het onderhoud zeer summier werd opgepakt. Soms stond het gras zelfs een meter hoog op sommige locaties. Meerdere malen zijn er door ons en de parkmanager klachten ingediend bij de Gemeente. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een gesprek met wethouder, Ton Bargeman. In dit gesprek heeft hij ons toegezegd dat binnen een periode van twee weken alles er conform afspraak uit zou zien. Na drie weken hebben wij het heft in eigen genomen en hebben wij een bedrijf in Hoogeveen ingeschakeld om het te maaien met als doel om de nota naar de Gemeente te sturen en zelf de Buitenvaart onder controle te houden. Gevolg is dat er met meerdere personen van de Gemeente is gesproken en dat er duidelijk is aangegeven dat het onderhoud zoals afgesproken goed moet zijn. Dit is vanuit de zijde van de Gemeente positief bevestigd. In de praktijk is de uitvoering echter wisselend en hebben we nog steeds veelvuldig contact met de Gemeente maar lukt het ons niet om het onderhoud goed te krijgen. Zeker is wel dat we er bijzonder veel aan gedaan hebben inclusief dus gesprekken met Bargeman en een brief naar de Raad. De Gemeente blijft echter de grond verkopen met de bewering dat Buitenvaart exclusiever wordt onderhouden dan andere terreinen. Iets wat in feite niet zo is en wat men zelf kan realiseren. Daarnaast wachten we nog op antwoord om een aantal zaken inhoudelijk te gaan bekijken ook dit laat al maanden op zich wachten.

Ook het KVO traject is door de werkgroep met veel inzet gerealiseerd echter ook hier laat de Gemeente het afweten. Een paar maanden eerder heeft Ton Bargeman nog vrolijk zijn handtekening gezet onder dit contract. Afspraken in dit contract worden nog steeds niet nagekomen.

Door een wijziging van inzicht, economische omgeving en nieuwe eisen is het wenselijk dat in 2011 er een andere opzet komt van de Buitenvaart. Iets waar het bestuur ook met een positieve grondslag aan mee heeft gewerkt. Ook wij zien, als ondernemers, in dat een verlaging van de kosten, andere, wellicht goedkopere aanpak en een betere uitvoer van groen en grijs, noodzakelijk is in 2011.

In de laatste algemene ledenvergadering is er gevraagd aan een aantal ondernemers in de groep Industrie en de groep Werken & Wonen om een voorstel te schrijven hoe het perfecte parkmanagement er uit moet zien in 2011. Uit de groep Industrie is echter een veel verder gaand verhaal geschreven waarbij de toonzetting dusdanig is dat voorgestelde besluiten volgens hen ook tot uitvoer moeten komen. En door het grote aantal stemmen dat deze groep heeft (Engeldot, Kraats Kaas en Van Venrooy Dakbedekkingen) is de kans aannemelijk dat zij hun ideeën ook gaan doorzetten.

Het bestuur vindt dat door het niet adequaat oppakken van de duidelijke signalen aan het adres van de Wethouder en de intenties van de vertegenwoordigers van de groep Industrie er geen andere weg meer mogelijk is dan per direct de taken neer te leggen.

Vele jaren hebben wij met veel plezier veel, samen met een in onze ogen prima functionerende parkmanager vanuit Grontmij, van onze tijd besteed aan de Buitenvaart. We hebben altijd met open vizier en met veel inzet geprobeerd de zaken te regelen conform afspraken. We betreuren het dan ook dat we ons genoodzaakt voelen om vroegtijdig af te treden.

Zakelijk zullen wij de ondernemers op de Buitenvaart nog regelmatig treffen echter niet meer vanuit onze huidige functies.

Gemeente Belangen gaat raad om opheldering vragen
Gemeente Belangen gaat komende donderdag in de raadsvergadering schriftelijk vragen hoe het zover heeft kunnen komen. Zij willen graag antwoord op de volgende vragen:

1. Wanneer is er voor het laatst gecommuniceerd met het bestuur van parkmanagement en wat waren daarvan de resultaten?

2. Hoe zijn de communicatie lijnen van het college met het bovengenoemde bestuur in de afgelopen periode geweest?

3. Bovengenoemde e-mail bevestigd gesprekken met uw college en een brief aan de raad, waarom hebben wij als raad geen kennis van bedoelde brief?

4. Wat zijn de gevolgen voor de uitvoering van K.V.O. ( keurmerk veilig ondernemen)?

5. Hoe verhoudt zich het matige onderhoud met het beeldkwaliteitplan waar ondernemers toch extra voor betalen?

6. Is het juist dat uw college gesprekken heeft gevoerd met derden ( andere ondernemers op Buitenvaart) om tot een andere aanpak van onderhoud te komen, zonder dat het parkmanagement bestuur daarin gekend is?

error: Sorry..