Bushokje Fluitenberg.

Geacht college,

Hierbij zend ik u schriftelijke vragen ex art. 41 van het Reglement van orde aan het college van Gemeentebelangen
We krijgen veel klachten over het bushokje bij De Santbrincke in Fluitenberg.De bewoners van de Santbrincke geven aan dat het verblindt,het uitzicht belemmerd en heel onlogisch staat.

De redenen daarvoor zijn dat:

1. De verlichting van de bushalte is dermate fel dat ze automobilisten die vanuit de Santbrincke komen verblindt.
2. Als men vanaf het fietspad naar de Santbrincke wil belemmerd het bushokje het uitzicht.Men
moet met de fiets half op de rijweg staan.
3. Doordat het bushokje vanaf Hoogeveen links van de weg staat moeten pasagiers van de bus de
enorm drukke weg oversteken wat voor mensen die slecht ter been zijn een enorme
belemmering is.

Onze vraag is kan het bushokje zodanig verplaatst worden dat aan bovenstaande bezwaren tegemoet wordt gekomen?

Namens de fractie van Gemeentebelangen
Jan Steenbergen
www.gemeentebelangenhoogeveen.nl
Uw Lokaal Belang is Ons Lokaal Belang!

error: Sorry..