Nieuw afwegingskader Zonneparken.

Gemeenteraad van Hoogeveen ruziet flink over het nieuwe afwegingskader waaraan nieuwe plannen voor deze vorm van het opwekken van hernieuwbare energie aan moet voldoen.
Ik nam voor Gemeentebelangen deel aan het debat en en had absoluut niet de indruk dat we als raad hier over geruzied hebben. Natuurlijk waren er meningsverschillen, maar dat lijkt mij vrij normaal.

Woonvisie 2017-2020 “Waar iedereen een thuis vindt”

Ten eerste onze complimenten voor de makers van deze woonvisie. We zien dat inwoners, woningcorporaties en de gemeentelijke organisatie gezamenlijk zijn op getrokken om deze woonvisie inhoud te geven . Het is een stuk met vele aspecten en een hoge ambitie. Wij vragen ons af : hoe kunnen we het allemaal waar maken ! De […]

Giftenregister locale partijen

Persbericht verzonden door Gemeentebelangen Hoogeveen e.o Alleen lokale partijen moeten giftenregister opstellen De rechtsongelijkheid tussen lokale politieke partijen en afdelingen van landelijke partijen heeft er een hoofdstuk bij gekregen. Waar afdelingen van landelijke partijen gebruik maken van overheidssubsidie, moeten lokale partijen in bijna alle gemeenten zelf voor de financiering van hun activiteiten zorgen. Deze rechtsongelijkheid […]