Bezwaar tegen WOZ waarde

Als u bezwaar wil maken tegen de nieuwe WOZ waarde, kunt u bij de website van de gemeente Hoogeveen, op deze link, een bezwaar formullier invullen

Voorbeeld bezwaarschrift

Bezwaarschrift WOZ Aan de gemeente HoogeveenPostbus 200007900 PA HoogeveenHoofd belastingen Bezwaarschrift Betreft: WOZ-beschikking 2010Dagtekening:-2011Nummer: ……..Betreft: object ……………. Geachte heer, mevrouw, Ik ontving van u bovengenoemde WOZ-beschikking 2010. Ik ben het niet eens met de daarin genoemde waarde (van EUR ……) voor mijn woning/ onroerende zaak. Naar mijn mening heeft u deze te hoog vastgesteld en […]

Persbericht WOZ

De laatste jaren kreeg Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. veel reacties van inwoners van de gemeente Hoogeveen tegen de hoogte van de aanslag van de WOZ.En dat kwam doordat hun huis veel te hoog was getaxeerd door de gemeente.Afwijkingen van 30 tot 40% t.o.v de marktwaarde waren geen uitzonderingen.Vorig jaar hebben we toen de Hoogeveense burgers opgeroepen […]

Persbericht WOZ

De laatste jaren kreeg Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.enorm veel reacties van inwoners van de gemeente Hoogeveen tegen de hoogte van de aanslag van de WOZ. En dat kwam doordat hun huis veel te hoog was getaxeerd door de gemeente.Afwijkingen van 30 tot 40{3f379fb01acb9a17c7afb94f7e2ee4bb2de1e52429feb8adbfdc546a89767fe3} tov de marktwaarde waren geen uitzonderingen.Vorig jaar hebben we toen de Hoogeveense burgers […]