Tot op de Bodem

Tot op de Bodem   The day after the night before… Dat was even schrikken gisteren.(10-09-09)De Raad had Gemeentebelangen tot de kop van Jut gemaakt. Wat we ook hadden gezegd we waren aan de "beurt".De 5 partijen hadden vooraf een "deal"gesloten om Gemeentebelangen door de knieën te krijgen.Spreektijd werd ons niet gegund. Tijd om uit […]

Grond onderzoek

Grond onderzoek. Helderheid over grondverkopen. In de Hoogeveense courant van  maandag 6 juli 2009 stond een ingezonden stuk van de fractievoorzitter van het CDA. Voorop gesteld het is niet mijn stijl om te reageren via de pers over stukken die behandeld worden of nog moeten worden in de gemeenteraad. Het ingezonden stuk raakte mij echter […]