Selecteer een pagina

  Beantwoording vragen mantelzorgwoning

  Geachte heer, mevrouw, Op 4 maart 2019 heeft de fractie van Gemeentebelangen schriftelijke vragen gesteld over het plaatsen van een mantelzorgwoning in de bebouwde kom of in het buitengebied. De vraag luidde als volgt(cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd: 1. Wat...

  Inzameling oud papier en de doorontwikkeling

  Schriftelijke vragen van Gemeentebelangen. Betreft: Inzameling oud papier en de doorontwikkeling. Wij weten dat er een bijpraatmoment met de raad m.b.t. de inzameling van afval/oud papier in juni staat gepland, deze vragen staan daar los van. Met het scheiden van oud...

  Integraal Veiligheids Plan

  Door Jan van der Sleen Vanavond is aan de orde het Integraal Veiligheids Plan. Als GB staan we achter het voorgestelde beleid met daaraan gekoppeld de 5 doelstellingen voor de jaren 2019-2022. De insteek om de nadruk te leggen op preventieve maatregelen lijkt ons goed...

  Drank en horeca beleid

  Door Jan Giethoorn: In het raadsvoorstel over het Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2019 – 2023 dat we vanavond bespreken staat in in ieder geval het woord handhaving zo’n 10 keer opgeschreven. In het raadsvoorstel staat ook zie link:...
  Mondelinge vragen veiligheid W.C. De Weide

  Mondelinge vragen veiligheid W.C. De Weide

  Hoogeveen – Maandag kwam naar buiten dat er in Winkelcentrum de Weide in ieder geval tot 14 januari 2019 extra beveiliging zal zijn. Dit om ondernemers en winkelend publiek een gevoel te geven van veiligheid. Bovendien om ook de ernstige overlast een halt toe te...

  Mondelinge vragen – Jeugdzorg gelden

  Geacht college, In het Dagblad van het Noorden van maandag 19 november j.l. staat op de voorpagina een artikel genaamd: Geld jeugdzorg zoek in zwart gat. In dit artikel staat beschreven dat gemeenten tientallen miljoenen euro’s te veel uitgeven aan jeugdzorg. Echter...