Selecteer een pagina

Parkeren bij NS station

Onderwerp: Parkeren bij NS StationAan: College van B&WAanleiding Ons bereiken klachten omtrent de parkeersituatie bij het NS station. De parkeerplaats is geregeldovervol. Mede daardoor wordt er fout geparkeerd; dubbel, buiten de vakken en in de grasstrook.Het...

Mondelinge vragen Zorgtafel

Provinciale Staten in Drenthe heeft een motie aangenomen dat gedeputeerde staten een ‘zorgtafel’ organiseert om met het bestuur van Treant, zorgverzekeraars en andere betrokkenen te praten over de problemen en hoe de ziekenhuiszorg er in de toekomst uit...

Nota Jeugdhulp 2017-2020

Voorzitter, Voor ons ligt de Nota Jeugdhulp 2017-2020. Complimenten aan de makers voor de leesbaarheid en de compactheid van dit stuk. GB is blij dat er aandacht  is voor de jeugd, zij zijn immers de toekomst. In deze nota vallen ons wel een aantal zaken op. We kunnen...

Cijfers rond asielcriminaliteit

Gezien de commotie in de landelijke media omtrent het al dan niet bestaan, dan wel het voorkomen van publicatie van cijfers rond asielcriminaliteit, hebben wij de volgende vragen: –          Zou het college kunnen aangeven of en hoe de verstrekking van deze...