Selecteer een pagina

Mondelinge vragen Raadsavond 12 December

Betreft: Mondelinge vragen Raadsavond 12 December.

Inzake: Asbest betonleidingen.

Geacht College,

Eind November en begin December is Drenthe en onze gemeente getroffen door twee actuele stormen.

Betreft: Mondelinge vragen Raadsavond 12 December. Inzake: Asbest betonleidingen. Geacht College, Eind November en begin December is Drenthe en onze gemeente getroffen door twee actuele stormen. Lees...

vragen m.b.t Biomassacentrale

Betreft: vragen m.b.t Biomassacentrale.

Geacht college,

Al geruime tijd wordt er gesproken over een Biomassacentrale, door uiteen lopende redenen hebben wij tot op heden nog weinig concreets aan voorstellen mogen ontvangen.
Onlangs werden wij benaderd door de vereniging van eigenaren van Valkenstede, met de vraag wat gaat er nu gebeuren want wij krijgen zelfs geen antwoord meer op onze vragen.

Betreft: vragen m.b.t Biomassacentrale. Geacht college, Al geruime tijd wordt er gesproken over een Biomassacentrale, door uiteen lopende redenen hebben wij tot op heden nog weinig concreets aan voorstellen mogen ontvangen. Onlangs werden wij benaderd door de...

Erfpachtregeling met verenigingen

Elim, 18-12-2012.

Betreft: erfpacht verenigingen.

Geacht college,

Ondergetekende heeft in de raad van 29 november mondelinge vragen gesteld over erfpacht regelingen met verenigingen.
Uw college heeft toegezegd na onderzoek van alle ins en outs en een juridische toets, op korte termijn met een notitie naar de raad te komen.
U heeft daarbij niet aangegeven wanneer uw notitie het licht zou zien,en bij de raad zou zijn.

Elim, 18-12-2012. Betreft: erfpacht verenigingen. Geacht college, Ondergetekende heeft in de raad van 29 november mondelinge vragen gesteld over erfpacht regelingen met verenigingen. Uw college heeft toegezegd na onderzoek van alle ins en outs en een juridische toets,...

Afvalcontainers

Elim 13-12-2012.

Aan College van B&W van de gemeente Hoogeveen.

Geacht College,

Onlangs vernamen wij uit de media ( Hoogeveensche Courant ) over een proef met nascheiding plastic afval in de gemeente Gulpen-Witten ( Limburg ).

Het achteraf scheiden van plastic uit het afval met een speciale verwerkingsmachine bespaart de 16 deelnemende gemeenten bijna 6 miljoen euro.

Elim 13-12-2012. Aan College van B&W van de gemeente Hoogeveen. Geacht College, Onlangs vernamen wij uit de media ( Hoogeveensche Courant ) over een proef met nascheiding plastic afval in de gemeente Gulpen-Witten ( Limburg ). Het achteraf scheiden van plastic...