Selecteer een pagina

  Mondelinge vragen Raadsavond 12 December

  Betreft: Mondelinge vragen Raadsavond 12 December. Inzake: Asbest betonleidingen. Geacht College, Eind November en begin December is Drenthe en onze gemeente getroffen door twee actuele stormen. Als gevolg daarvan kwam de WMD in het nieuws m.b.t. de slechte staat van...

  vragen m.b.t Biomassacentrale

  Betreft: vragen m.b.t Biomassacentrale. Geacht college, Al geruime tijd wordt er gesproken over een Biomassacentrale, door uiteen lopende redenen hebben wij tot op heden nog weinig concreets aan voorstellen mogen ontvangen. Onlangs werden wij benaderd door de...

  Erfpachtregeling met verenigingen

  Elim, 18-12-2012. Betreft: erfpacht verenigingen. Geacht college, Ondergetekende heeft in de raad van 29 november mondelinge vragen gesteld over erfpacht regelingen met verenigingen. Uw college heeft toegezegd na onderzoek van alle ins en outs en een juridische toets,...

  Vragen aan het College van B & W

  Rendo Wanneer was u als aandeelhouder op de hoogte en wanneer was het RvC op de hoogte? Welke besluiten zijn er genomen om deze omvangrijke fraude mogelijk te maken? Hoe kan een directeur van Rendo mede eigenaar zijn van een partner van Rendo, in dit geval de...

  Vragen betreffende sportverenigingen

  Mondelinge vraag aan college aanstaande donderdag 29-11-2012. Geacht college, Er is deze week veel onrust ontstaan bij sport en hobby verenigingen over de erfpacht berekeningen, wij hebben dan ook de volgende vragen: Waarom is pas per 2011 een begin gemaakt met het...

  Afvalcontainers

  Elim 13-12-2012. Aan College van B&W van de gemeente Hoogeveen. Geacht College, Onlangs vernamen wij uit de media ( Hoogeveensche Courant ) over een proef met nascheiding plastic afval in de gemeente Gulpen-Witten ( Limburg ). Het achteraf scheiden van plastic uit...