Inbreng Gemeentebelangen bij behandeling Woonvisie 2011-2020

Gemeentebelangen heeft 14 dagen geleden een aantal kritische vragen gesteld over de visiedie nu voor ligt. Een aantal vragen zijn helder beantwoord, een aantal hebben ons bevestigd in onze kritische houding en een paar roepen juist nieuwe vragen op. We zijn tevreden met de flexibele status van deze visie maar vragen ons wel af hoe […]

Beschouwing begroting 2012-2015

Begroting 2012-2015 2 door Gemeentebelangen Hoogeveen e.o Voorzitter,college,collega raadsleden, luisteraars van Radio Hoogeveen en toeschouwers op de publieke tribune. Vandaag de meerjarenbegroting 2012 – 2015. Allereerst een woord van dank aan al die ambtenaren die al onze vragen keurig hebben beantwoord.Er is voor ons veel duidelijk geworden. Voorzitter, Eerst een inleidend woord voor een collega […]

Bijdrage Raad 29 September, bestemmingsplan Elim.

Voorzitter, Nu raak ik bij bestemmingsplannen niet al te snel de weg kwijt maar ik moet wel eerlijk zijn ,je zult maar iets anders geleerd hebben. Wanneer je via de site van Hoogeveen, via Bouwen en Wonen en de link www.bestemmingsplannenhoogeveen.nl gaat, staat het plan aangegeven als “voorontwerp”En dus onderwerp van overleg en inspraak.Wanneer iemand […]

Gemeentebelangen wil van het College van B & W duidelijkheid over de tarieven die gehanteerd zullen gaan worden bij het begraafbeleid.

Binnenkort zal in de gemeenteraad het begraafbeleid weer in behandeling worden genomen. Omdat er vorige keer besluiten zijn genomen waarvan de gevolgen niet waren te overzien, wil de partij van Jan Steenbergen nu wel weten wat de gevolgen zijn voor de inwoners van Hoogeveen. Gemeentebelangen wil graag dat de cijfers in het raadsvoorstel, of via […]

Het college zegt nee, maar doet ja!!

Misschien een beetje een rare titel boven dit stukje maar ik bedoel hiermee dat het college nu al enkele keren gezegd heeft dat de ideeën van Gemeentebelangen niet uitvoerbaar zijn. Waar doel ik op? Bij de begroting en de jaarrekening hebben wij gezegd, dat de gemeente beter op de centen moet passen.Wij hebben daarbij o.a […]