Bijdrage over de Gemeentelijke Rapportage

De Gemrap is eigenlijk de thermometer na 4 maanden in de gemeentelijke financiën steken en kijken hoe het er voor staat. Conclusie voor Gemeentebelangen is dat het slecht gaat met de financiële temperatuur van de gemeente. Dit baart Gemeentebelangen grote zorgen want wij verwachten dat de koorts in de loop van 2012 nog verder gaat […]

Beantwoording vragen planschade verzoeken

Op 22 mei 2012, heeft de fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen een omstreken schriftelijke vragen gesteld over vertraging bij het afhandelen van verzoeken in verband met planschade. Op 8 juni 2012, heeft het College van Burgemeester en Wethouders deze vragen beantwoord: Op 23 mei heeft de fractie van Gemeentebelangen schriftelijke vragen gesteld over de afhandeling van […]

Over de Kadernota

Afgelopen donderdag is in de gemeenteraad van Hoogeveen 5 uur gediscussieerd over de inhoud van de kadernota van het college van B en W. De kadernota gaat met name over de enorme bezuiningsopdracht die er ligt voor de komende jaren. Zoals het nu lijkt moet er 5 miljoen per jaar bezuinigd worden. Er waren een […]

Bijdrage raadsvergadering over de kadernota 2012-2016

Kadernota 2012. Inleiding Voorzitter Het college komt dit jaar niet met een voorjaarsnota maar met een kadernota. Dit afgezet tegen de vele onzekerheden die er nog zijn m.b.t. de financiën. Het college geeft in deze kadernota aan waar de financiële uitdagingen liggen. Men komt niet met oplossingen. Daar wordt onderzoek naar ingesteld. Dat vinden wij […]

Vragen over de verkoop van het pand aan De Vos van Steenwijklaan II

Naar aanleiding van de antwoorden van het Collenge op 1 december 2011, heeft de fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o de volgende vervolgvragen gesteld: Betreft: verkoop perceel met opstallen De Vos van Steenwijklaan 75. Doel: nadere schriftelijke vragen conform reglement van orde van de raad. Onze brief van: 01-11-2011. Uw reactie: 01-12-2011. Geacht College, Onze Fractie […]

Beantwoording vragen verkoop van het pand aan De Vos van Steenwijklaan II

Naar aanleding van de vervolgvragen van de fractie van GEmeentebelangen Hoogeveen e.o. heet het college de colgende antwoorden gegeven: Geachte heer, mevrouw, Op 23 januari heeft de fractie van Gemeentebelangen schriftelijke vragen gesteld over de verkoop van De Vos van Steenwijklaan 75, aktedatum20 juli 2010. De vragen kenden de volgende inhoud (cursief) en de antwoorden […]

Vragen over de verkoop van het pand aan De Vos van Steenwijklaan I

Op 1 november 2011 heeft de fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o de Volgende vragen over de verkoop van het pand aan De Vos van Steenwijklaan gesteld: Betreft: verkoop perceel met opstallen De Vos van Steenwijklaan 75. Elim 01-11-2011. Doel: schriftelijke vragen: Conform reglement van orde van de raad. Geacht College, In verband met een vraag […]

Beantwoording vragen verkoop van het Pand aan De Vos van Steenwijklaan I

Op 1 november 2011 heeft de fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o de Volgende vragen over de verkoop van het pand aan De Vos van Steenwijklaan gesteld: Betreft: verkoop perceel met opstallen De Vos van Steenwijklaan 75. Elim 01-11-2011. Doel: schriftelijke vragen: Conform reglement van orde van de raad. Geacht College, In verband met een vraag […]

Vragen Planschade verzoeken

Op 22 mei heeft Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W omtrent het vergoeden van planschade: Er bereiken ons meerdere klachten over de afhandeling van planschade verzoeken van inwoners. In een aantal gevallen die ons bekent zijn spreken we over vertragingen van maanden. Uit kontact met de desbetreffende afdeling […]

Vragen aan huis gebonden beroepen

Op 22 mei heeft Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. de volgende schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld over aan huis gebonden beroepen: Al geruime tijd onderhoud ondergetekende kontakten met inwoners over aan huis gebonden beroepen. Al geruime tijd is het voornemen om de beleidsnotitie aan huis gebonden beroepen te herzien. Hiervoor wordt ambtelijk een herziening […]