Selecteer een pagina

  Bijdrage begrotingsbehandeling

  Zijn we nu structureel op weg van rode naar zwarte cijfers? Zijn we werkelijk samen op weg naar een nieuw evenwicht.? Bovenstaande vragen waren voor Gemeentebelangen de kernvragen bij het bestuderen van deze begroting. Onze antwoorden zullen u gaandeweg ons verhaal...

  Vragen over proef inzameling afval Wolfsbos

  Geacht college, Wij hadden het voornemen om onderstaande vragen mondeling te stellen in de raadsvergadering van donderdag jl. , maar om, – voor ons – onduidelijke reden is dat verzoek door het presidium geweigerd, vandaar onze schriftelijke vragen. Zeer...

  Vragen naar aanleiding van de Attero Biogascentrale

  Vragen Gemeentebelangen Hoogeveen   Naar aanleiding van berichten in de pers dat Attero een biogascentrale gaat bouwen die jaarlijks maar liefst 10 miljoen kubieke meter gas produceert zijn wij bezorgd over de plannen die wij als gemeente Hoogeveen in een...

  Vragen over de kruising Edisonweg

  Bij de aanleg van de wegen rondom het vliegveld is de kruising Industrieweg Edisonstraat ook aangepakt. Dat is nu een voorrangs kruising geworden zonder verkeerslichten en het is ook geen rotonde geworden. Nu blijkt in de praktijk dat hier veel onduidelijkheid is over...

  Bijdrage over de Gemeentelijke Rapportage

  De Gemrap is eigenlijk de thermometer na 4 maanden in de gemeentelijke financiën steken en kijken hoe het er voor staat. Conclusie voor Gemeentebelangen is dat het slecht gaat met de financiële temperatuur van de gemeente. Dit baart Gemeentebelangen grote zorgen want...

  Beantwoording vragen planschade verzoeken

  Op 22 mei 2012, heeft de fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen een omstreken schriftelijke vragen gesteld over vertraging bij het afhandelen van verzoeken in verband met planschade. Op 8 juni 2012, heeft het College van Burgemeester en Wethouders deze vragen...