Standpunt verkoop huurwoningen

Onlangs heeft het kabinet besloten om woningbouwcorporaties te verplichten om 75% van hun woningbezit te verkopen. Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. maakt zich over dit besluit zorgen, voor wat dit betekent voor de woningmarkt in de gemeente Hoogeveen. Het verplicht verkopen van 75% van de huurwoningen uit de sociale sector, betekent voor inwoners van de gemeente Hoogeveen […]

Vragen Gemeentebelangen 23 februari

Op de raadsavond van 23 februari heeft de fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. de volgende mondelinge vragen gesteld over het doortrekken van de Mr. Cramerweg: Op de raadsvergadering van 26 januari heeft de Wethouder ons toezeggingen gedaan over de verdere onderbouwing van de drie alternatieven rondweg Hollandscheveld. Deze zouden binnen een week toegestuurd worden. Gemeentebelangen […]

Gemeentebelangen wil debat over koffietafel 5000 Morgen

Na het nieuws wat Groen Links naar buiten bracht over theater De Tamboer,Dat was een vertrouwelijke brief aan de Raad,en waarover wij intern onze zorgen al hadden uitgesproken en hadden aangegeven dat we het zeer kritisch zouden volgen nu het bericht dat het koffiecafe in het Museum per direct sluit. In het Museum is door […]

Inbreng Gemeentebelangen bij behandeling Woonvisie 2011-2020

Gemeentebelangen heeft 14 dagen geleden een aantal kritische vragen gesteld over de visiedie nu voor ligt. Een aantal vragen zijn helder beantwoord, een aantal hebben ons bevestigd in onze kritische houding en een paar roepen juist nieuwe vragen op. We zijn tevreden met de flexibele status van deze visie maar vragen ons wel af hoe […]

Beschouwing begroting 2012-2015

Begroting 2012-2015 2 door Gemeentebelangen Hoogeveen e.o Voorzitter,college,collega raadsleden, luisteraars van Radio Hoogeveen en toeschouwers op de publieke tribune. Vandaag de meerjarenbegroting 2012 – 2015. Allereerst een woord van dank aan al die ambtenaren die al onze vragen keurig hebben beantwoord.Er is voor ons veel duidelijk geworden. Voorzitter, Eerst een inleidend woord voor een collega […]

Oud papier

Officiële schriftelijke vragen aan het college van B & W van Hoogeveen nav de aankondiging om afval “anders te gaan inzamelen” Zoals gisteren in een persbericht stond en vanmorgen in het dvhn gaat de gemeente een proef nemen met “anders inzamelen van afval”.De gemeente gaat ook papier apart inzamelen. Nu is dat eerst alleen in […]

Vos van Steenwijklaan

Betreft: verkoop perceel met opstallen De Vos van Steenwijklaan 75. Doel: schriftelijke vragen: Conform reglement van orde van de raad. Geacht College, In verband met een vraag aan ondergetekende, van een inwoner inzake planschade, naar aanleiding van bovengenoemde verkoop, deed onze fractie navraag naar de rechtmatige eigenaar van voornoemd pand. Daaruit is ons gebleken dat […]

Herfstvakantie

Geacht college:   De laatste week werd onze fractie meerdere malen aangesproken over de vakantie spreiding. Zoals U ongetwijfeld weet was het de afgelopen week herfstvakantie in het Noorden van Nederland. ( week 42) De gemeente Hoogeveen en ook De Wolden en Westerveld, hebben in ruime mate gekozen voor week 43. De reacties die ons […]

Bijdrage Raad 29 September, bestemmingsplan Elim.

Voorzitter, Nu raak ik bij bestemmingsplannen niet al te snel de weg kwijt maar ik moet wel eerlijk zijn ,je zult maar iets anders geleerd hebben. Wanneer je via de site van Hoogeveen, via Bouwen en Wonen en de link www.bestemmingsplannenhoogeveen.nl gaat, staat het plan aangegeven als “voorontwerp”En dus onderwerp van overleg en inspraak.Wanneer iemand […]

Mondelinge vraag Raadsavond 13 oktober 2011. Fractie gemeentebelangen Hoogeveen e.o.

Elim 10 Oktober 2011. Betreft: beveiliging website Hoogeveen. Geacht College, De laatste weken is er veel te doen over het beveiligen van websites.Afgelopen weekend bleek dat bij meerdere gemeenten problemen waren met de beveiliging vooral vanwege verouderde software.Daarom was het mogelijk om privé gegevens van burgers in te zien of te verwijderen/aan te passen, waarbij […]