Bijdrage begrotingsbehandeling

Zijn we nu structureel op weg van rode naar zwarte cijfers? Zijn we werkelijk samen op weg naar een nieuw evenwicht.? Bovenstaande vragen waren voor Gemeentebelangen de kernvragen bij het bestuderen van deze begroting. Onze antwoorden zullen u gaandeweg ons verhaal duidelijk worden. Inleiding. De fractie van Gemeentebelangen constateert dat de leesbaarheid van de begroting […]

Over de Kadernota

Afgelopen donderdag is in de gemeenteraad van Hoogeveen 5 uur gediscussieerd over de inhoud van de kadernota van het college van B en W. De kadernota gaat met name over de enorme bezuiningsopdracht die er ligt voor de komende jaren. Zoals het nu lijkt moet er 5 miljoen per jaar bezuinigd worden. Er waren een […]

Bijdrage raadsvergadering over de kadernota 2012-2016

Kadernota 2012. Inleiding Voorzitter Het college komt dit jaar niet met een voorjaarsnota maar met een kadernota. Dit afgezet tegen de vele onzekerheden die er nog zijn m.b.t. de financiën. Het college geeft in deze kadernota aan waar de financiële uitdagingen liggen. Men komt niet met oplossingen. Daar wordt onderzoek naar ingesteld. Dat vinden wij […]

Standpunt verkoop huurwoningen

Onlangs heeft het kabinet besloten om woningbouwcorporaties te verplichten om 75% van hun woningbezit te verkopen. Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. maakt zich over dit besluit zorgen, voor wat dit betekent voor de woningmarkt in de gemeente Hoogeveen. Het verplicht verkopen van 75% van de huurwoningen uit de sociale sector, betekent voor inwoners van de gemeente Hoogeveen […]

Gemeentebelangen wil debat over koffietafel 5000 Morgen

Na het nieuws wat Groen Links naar buiten bracht over theater De Tamboer,Dat was een vertrouwelijke brief aan de Raad,en waarover wij intern onze zorgen al hadden uitgesproken en hadden aangegeven dat we het zeer kritisch zouden volgen nu het bericht dat het koffiecafe in het Museum per direct sluit. In het Museum is door […]