Selecteer een pagina

Bijdrage begrotingsbehandeling

Zijn we nu structureel op weg van rode naar zwarte cijfers?

Zijn we werkelijk samen op weg naar een nieuw evenwicht.?

Bovenstaande vragen waren voor Gemeentebelangen de kernvragen bij het bestuderen van deze begroting. Onze antwoorden zullen u gaandeweg ons verhaal duidelijk worden.

Inleiding.

Zijn we nu structureel op weg van rode naar zwarte cijfers? Zijn we werkelijk samen op weg naar een nieuw evenwicht.? Bovenstaande vragen waren voor Gemeentebelangen de kernvragen bij het bestuderen van deze begroting. Onze antwoorden zullen u gaandeweg ons verhaal...

Over de Kadernota

Afgelopen donderdag is in de gemeenteraad van Hoogeveen 5 uur gediscussieerd over de inhoud van de kadernota van het college van B en W. De kadernota gaat met name over de enorme bezuiningsopdracht die er ligt voor de komende jaren. Zoals het nu lijkt moet er 5 miljoen per jaar bezuinigd worden. Er waren een 3 tal keuzemodellen waaruit gekozen kon worden. Op advies van het college kiest de meerderheid van de raad voor scenario midden. Dat scenario houdt in dat er wel bezuinigd gaat worden maar dat er nog grote risico’s zijn dat de bezuinigen niet voldoende zijn. Ik waag te betwijfelen of dat een juiste keuze is. Dit jaar is na 4 maand al bekend dat we minimaal 2 miljoen extra tekort komen. En dat kan in de loop van het jaar nog oplopen. Waarom zou dat de komende jaren niet weer aan de orde zijn? Gemeentebelangen kiest voor scenario hoog zodat het risico op tegenvallers een stuk kleiner is. Jammer dat de meerderheid van de Hoogeveense gemeenteraad niet de politieke moed heeft,alhoewel in bijdrages zij ook toegaven dat de financiële nood hoog is, om ook voor hoog te gaan. De komende maanden,jaren zal blijken wie gelijk heeft. Ik hoop dat wij ongelijk krijgen maar de voortekenen zijn anders.

Afgelopen donderdag is in de gemeenteraad van Hoogeveen 5 uur gediscussieerd over de inhoud van de kadernota van het college van B en W. De kadernota gaat met name over de enorme bezuiningsopdracht die er ligt voor de komende jaren. Zoals het nu lijkt moet er 5...

Bijdrage raadsvergadering over de kadernota 2012-2016

Kadernota 2012.

Inleiding

Voorzitter

Het college komt dit jaar niet met een voorjaarsnota maar met een kadernota. Dit afgezet tegen de vele onzekerheden die er nog zijn m.b.t. de financiën. Het college geeft in deze kadernota aan waar de financiële uitdagingen liggen. Men komt niet met oplossingen. Daar wordt onderzoek naar ingesteld. Dat vinden wij heel realistisch gedacht van dit college. Verderop in mijn verhaal zullen wij een aantal opties doen voor bezuinigingen.

Kadernota 2012. Inleiding Voorzitter Het college komt dit jaar niet met een voorjaarsnota maar met een kadernota. Dit afgezet tegen de vele onzekerheden die er nog zijn m.b.t. de financiën. Het college geeft in deze kadernota aan waar de financiële uitdagingen liggen....

Standpunt verkoop huurwoningen

Onlangs heeft het kabinet besloten om woningbouwcorporaties te verplichten om 75% van hun woningbezit te verkopen. Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. maakt zich over dit besluit zorgen, voor wat dit betekent voor de woningmarkt in de gemeente Hoogeveen. Het verplicht verkopen van 75% van de huurwoningen uit de sociale sector, betekent voor inwoners van de gemeente Hoogeveen dat het aanzienlijk moeilijker wordt om nieuwe of andere woonruimte te vinden. Daarom heeft Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. dan ook in de raadsvergadering van 23 februari 2012, samen met PvdA, SP, CDA en de Christen Unie een motie ingediend, om het college van B&W aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties duidelijk te maken, dat het instellen van de verkoopplicht een zeer negatieve gevolgen heeft voor het lokale volkshuisvestingsbeleid en de lokale woningmarkt. Deze motie is bij meerderheid van stemmen door de raad aangenomen.

Onlangs heeft het kabinet besloten om woningbouwcorporaties te verplichten om 75% van hun woningbezit te verkopen. Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. maakt zich over dit besluit zorgen, voor wat dit betekent voor de woningmarkt in de gemeente Hoogeveen. Het verplicht...

Gemeentebelangen wil debat over koffietafel 5000 Morgen

Na het nieuws wat Groen Links naar buiten bracht over theater De Tamboer,Dat was een vertrouwelijke brief aan de Raad,en waarover wij intern onze zorgen al hadden uitgesproken en hadden aangegeven dat we het zeer kritisch zouden volgen nu het bericht dat het koffiecafe in het Museum per direct sluit.
In het Museum is door de gemeente,waar Gemeentebelangen tegen heeft gestemd,geinversteerd om dit koffiecafe mogelijk te maken.Wij hadden al gewaarschuwd dat het op deze plek niet levensvatbaar zou zijn wat nu ook blijkt.
Het argument voor de tegenvallende omzet van slechte zomer gaat voor ons niet op.
Zo’n accomodatie,met een museum dat gratis te bezoeken is,zou juist bij een slechte zomer moeten floreren.
Wij beraden ons over het feit welke stappen we gaan nemen richting het college om op korte termijn met het college in een openbaar debat te komen.
De raadsvergadering is pas over 3 weken en dat duurt ons eigenlijk te lang.

Na het nieuws wat Groen Links naar buiten bracht over theater De Tamboer,Dat was een vertrouwelijke brief aan de Raad,en waarover wij intern onze zorgen al hadden uitgesproken en hadden aangegeven dat we het zeer kritisch zouden volgen nu het bericht dat het...