Antwoorden Reglement van Orde

Antwoorden Reglement van Orde Geachte heer/mevrouw, Op 29 oktober 2009 heeft de fractie Gemeentebelangen schriftelijke vragen ingediend over VROM-regelgeving. Het verzoek was deze mondeling te beantwoorden tijdens de raadsavond van 12 november 2009. Het presidium heeft 12 november 2009 besloten de raadsavond alleen te willen gebruiken voor behandeling van de programmabegroting 2010-2013, vandaar dat wij […]

Schriftelijke vragen Reglement van Orde

Elim, 29-10-2009. Betreft: schriftelijke vraag Art.41. Reglement van Orde. Verzoek: Mondelinge beantwoording begrotingsvergadering 12 november a.s. Geacht College, Zeer recent bereikte ons informatie over VROM- regelgeving. De projectgroep “ontwikkeling kwaliteitscriteria” in – concept – heeft de kwaliteitscriteria voor de VROM-regelgeving, waaraan de gemeenten in december 2010 moeten voldoen beschreven. In deel A van het rapport […]

Carstenstraat Herinrichting

Elim 4 maart 2009. Aan: College van B&W van Hoogeveen. Betreft: Herinrichting Carstenstraat. Van: Fractie Gemeentebelangen Hoogeveen. Schriftelijke vragen middels Reglement van Orde van de Raad.

Verkeer situatie Riegshoostendijk

Elim, 24 februari 2009. Aan: College van B&W van de Gemeente Hoogeveen. Van: Fractie Gemeentebelangen Hoogeveen.e.o. Betreft: Riegshoogtendijk/Krakeelsedijk/6e wijk. N.a.v. : Onze schriftelijke en mondelinge vragen.

Riegshoogtendijk / Krakeelsedijk

Antwoorden betreffend Riegshoogtendijk / Krakeelsedijk Het raadslid B. Okken heeft op 26 januari enkele vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de verkeerssituatie op de aansluiting Riegshoogtendijk/Krakeelsedijk. Hierna volgen de antwoorden op deze vragen, waarbij niet ingegeaan wordt op de in de aanhef van de brief  geformuleerde meningvorming.

Bilderdijk Plan

Geacht college Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State mbt Bilderdijkplan wil Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. een aantal schriftelijke vragen stellen. Het Bilderdijkplan heeft een ontwikkeling door gemaakt van maar liefst 8 jaar. Dan mag je toch verwachten dat er een goed onderbouwd,doortimmerd en financieel haalbaar plan ligt. Uit de uitspraak van RvS […]

Verkeerssituatie Riegshoogtendijk/ Krakeelsedijk.

Elim 26 Januari 2009. Aan : College van B&W van de Gemeente Hoogeveen.         Van : Fractie Gemeentebelangen Hoogeveen.e.o. Betreft : Verkeerssituatie Riegshoogtendijk/Krakeelsedijk/ 4e Wijk  Hollandscheveld. Inzake: schriftelijke vragen conform artikel 41, Reglement van orde van de Raad. Met verzoek tot spoedige schriftelijke beantwoording.