Selecteer een pagina

Antwoorden Regelement van Orde

Antwoorden Regelement van Orde

Geachte heer/mevrouw,

Op 29 oktober 2009 heeft de fractie Gemeentebelangen schriftelijke vragen ingediend over VROM-regelgeving. Het verzoek was deze mondeling te beantwoorden tijdens de raadsavond van 12 november 2009. Het presidium heeft 12 november 2009 besloten de raadsavond alleen te willen gebruiken voor behandeling van de programmabegroting 2010-2013, vandaar dat wij de vragen schriftelijk beantwoorden.

Antwoorden Regelement van Orde Geachte heer/mevrouw, Op 29 oktober 2009 heeft de fractie Gemeentebelangen schriftelijke vragen ingediend over VROM-regelgeving. Het verzoek was deze mondeling te beantwoorden tijdens de raadsavond van 12 november 2009. Het presidium...

Schriftelijke vragen Regelement van Orde

Elim, 29-10-2009.

Betreft: schriftelijke vraag Art.41. Reglement van Orde.
Verzoek: Mondelinge beantwoording begrotingsvergadering 12 november a.s.

Geacht College,

Zeer recent bereikte ons informatie over VROM- regelgeving.

De projectgroep “ontwikkeling kwaliteitscriteria” in – concept – heeft de kwaliteitscriteria voor de VROM-regelgeving, waaraan de gemeenten in december 2010 moeten voldoen beschreven.

Elim, 29-10-2009. Betreft: schriftelijke vraag Art.41. Reglement van Orde. Verzoek: Mondelinge beantwoording begrotingsvergadering 12 november a.s. Geacht College, Zeer recent bereikte ons informatie over VROM- regelgeving. De projectgroep “ontwikkeling...

Antwoord instorten gevels flatgebouw

Instorten van gevels flatgebouw

 

Instorten van gevels flatgebouw   Instorten van gevels flatgebouw Geachte heer/mevrouw, Op 22 januari 2009 heeft de fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. mondelinge vragen gesteld over de risico’s van het instorten van gevels van flatgebouwen. In deze brief...

Carstenstraat Herinrichting

Elim 4 maart 2009.

Aan: College van B&W van Hoogeveen.
Betreft: Herinrichting Carstenstraat.
Van: Fractie Gemeentebelangen Hoogeveen.

Schriftelijke vragen middels Reglement van Orde van de Raad.

Elim 4 maart 2009. Aan: College van B&W van Hoogeveen. Betreft: Herinrichting Carstenstraat. Van: Fractie Gemeentebelangen Hoogeveen. Schriftelijke vragen middels Reglement van Orde van de Raad. Elim 4 maart 2009. Aan: College van B&W van Hoogeveen. Betreft:...

Verkeer situatie Riegshoostendijk

Elim, 24 februari 2009.

Aan: College van B&W van de Gemeente Hoogeveen.
Van: Fractie Gemeentebelangen Hoogeveen.e.o.
Betreft: Riegshoogtendijk/Krakeelsedijk/6e wijk.
N.a.v. : Onze schriftelijke en mondelinge vragen.

Elim, 24 februari 2009. Aan: College van B&W van de Gemeente Hoogeveen. Van: Fractie Gemeentebelangen Hoogeveen.e.o. Betreft: Riegshoogtendijk/Krakeelsedijk/6e wijk. N.a.v. : Onze schriftelijke en mondelinge vragen. Elim, 24 februari 2009. Aan: College van...

Riegshoogtendijk / Krakeelsedijk


Antwoorden betreffend Riegshoogtendijk / Krakeelsedijk

Het raadslid B. Okken heeft op 26 januari enkele vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de verkeerssituatie op de aansluiting Riegshoogtendijk/Krakeelsedijk.
Hierna volgen de antwoorden op deze vragen, waarbij niet ingegeaan wordt op de in de aanhef van de brief  geformuleerde meningvorming.

Antwoorden betreffend Riegshoogtendijk / Krakeelsedijk Het raadslid B. Okken heeft op 26 januari enkele vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de verkeerssituatie op de aansluiting Riegshoogtendijk/Krakeelsedijk. Hierna volgen de antwoorden...