Vragen over de verkoop van het pand aan De Vos van Steenwijklaan I

Op 1 november 2011 heeft de fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o de Volgende vragen over de verkoop van het pand aan De Vos van Steenwijklaan gesteld: Betreft: verkoop perceel met opstallen De Vos van Steenwijklaan 75. Elim 01-11-2011. Doel: schriftelijke vragen: Conform reglement van orde van de raad. Geacht College, In verband met een vraag […]

Oud papier

Officiële schriftelijke vragen aan het college van B & W van Hoogeveen nav de aankondiging om afval “anders te gaan inzamelen” Zoals gisteren in een persbericht stond en vanmorgen in het dvhn gaat de gemeente een proef nemen met “anders inzamelen van afval”.De gemeente gaat ook papier apart inzamelen. Nu is dat eerst alleen in […]

Vos van Steenwijklaan

Betreft: verkoop perceel met opstallen De Vos van Steenwijklaan 75. Doel: schriftelijke vragen: Conform reglement van orde van de raad. Geacht College, In verband met een vraag aan ondergetekende, van een inwoner inzake planschade, naar aanleiding van bovengenoemde verkoop, deed onze fractie navraag naar de rechtmatige eigenaar van voornoemd pand. Daaruit is ons gebleken dat […]

Herfstvakantie

Geacht college:   De laatste week werd onze fractie meerdere malen aangesproken over de vakantie spreiding. Zoals U ongetwijfeld weet was het de afgelopen week herfstvakantie in het Noorden van Nederland. ( week 42) De gemeente Hoogeveen en ook De Wolden en Westerveld, hebben in ruime mate gekozen voor week 43. De reacties die ons […]

Mondelinge vraag Raadsavond 13 oktober 2011. Fractie gemeentebelangen Hoogeveen e.o.

Elim 10 Oktober 2011. Betreft: beveiliging website Hoogeveen. Geacht College, De laatste weken is er veel te doen over het beveiligen van websites.Afgelopen weekend bleek dat bij meerdere gemeenten problemen waren met de beveiliging vooral vanwege verouderde software.Daarom was het mogelijk om privé gegevens van burgers in te zien of te verwijderen/aan te passen, waarbij […]

Vraag gericht aan het college van B & W

De afgelopen weken werden mij door inwoners vragen gesteld over het onderhoud cq. snoeien van bomen.Deze vragen had ik bij de afdeling groenvoorziening neer willen leggen.Maar deze antwoorde mij dat er geen geld is voor de oplossing van deze vraag.Dus kon de vraag niet afdoende worden beantwoord.De fractie van Gemeente belangen vindt dat als takken […]

Spoorwegovergang Pesserstraat

Aan de voorzitter van de raad,Het college of de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag of vragen schriftelijk dan wel mondeling te beantwoorden: Vraag 1; Waarom is het project nog niet afgerond?Vraag 2; Waaruit bestond de tijdsdruk in 2010?Vraag 3; Wanneer is het project wel afgerond?Vraag 4; Waarom wordt dit niet gewoon vermeld in de […]