Selecteer een pagina

Erfpachtregeling met verenigingen

Elim, 18-12-2012.

Betreft: erfpacht verenigingen.

Geacht college,

Ondergetekende heeft in de raad van 29 november mondelinge vragen gesteld over erfpacht regelingen met verenigingen.
Uw college heeft toegezegd na onderzoek van alle ins en outs en een juridische toets, op korte termijn met een notitie naar de raad te komen.
U heeft daarbij niet aangegeven wanneer uw notitie het licht zou zien,en bij de raad zou zijn.

Elim, 18-12-2012. Betreft: erfpacht verenigingen. Geacht college, Ondergetekende heeft in de raad van 29 november mondelinge vragen gesteld over erfpacht regelingen met verenigingen. Uw college heeft toegezegd na onderzoek van alle ins en outs en een juridische toets,...

Afvalcontainers

Elim 13-12-2012.

Aan College van B&W van de gemeente Hoogeveen.

Geacht College,

Onlangs vernamen wij uit de media ( Hoogeveensche Courant ) over een proef met nascheiding plastic afval in de gemeente Gulpen-Witten ( Limburg ).

Het achteraf scheiden van plastic uit het afval met een speciale verwerkingsmachine bespaart de 16 deelnemende gemeenten bijna 6 miljoen euro.

Elim 13-12-2012. Aan College van B&W van de gemeente Hoogeveen. Geacht College, Onlangs vernamen wij uit de media ( Hoogeveensche Courant ) over een proef met nascheiding plastic afval in de gemeente Gulpen-Witten ( Limburg ). Het achteraf scheiden van plastic...

Vragen over proef inzameling afval Wolfsbos

Geacht college,

Wij hadden het voornemen om onderstaande vragen mondeling te stellen in de raadsvergadering van donderdag jl. , maar om, – voor ons – onduidelijke reden is dat verzoek door het presidium geweigerd, vandaar onze schriftelijke vragen.

Geacht college, Wij hadden het voornemen om onderstaande vragen mondeling te stellen in de raadsvergadering van donderdag jl. , maar om, – voor ons – onduidelijke reden is dat verzoek door het presidium geweigerd, vandaar onze schriftelijke vragen. Lees...

Vragen naar aanleiding van de Attero Biogascentrale

Vragen Gemeentebelangen Hoogeveen

 

Naar aanleiding van berichten in de pers dat Attero een biogascentrale gaat bouwen die jaarlijks maar liefst 10 miljoen kubieke meter gas produceert zijn wij bezorgd over de plannen die wij als gemeente Hoogeveen in een samenwerkingsverband met een aantal partners hebben om een biocentrale te gaan ontwikkelen.

Vragen Gemeentebelangen Hoogeveen   Naar aanleiding van berichten in de pers dat Attero een biogascentrale gaat bouwen die jaarlijks maar liefst 10 miljoen kubieke meter gas produceert zijn wij bezorgd over de plannen die wij als gemeente Hoogeveen in een...