Erfpachtregeling met verenigingen

Elim, 18-12-2012. Betreft: erfpacht verenigingen. Geacht college, Ondergetekende heeft in de raad van 29 november mondelinge vragen gesteld over erfpacht regelingen met verenigingen. Uw college heeft toegezegd na onderzoek van alle ins en outs en een juridische toets, op korte termijn met een notitie naar de raad te komen. U heeft daarbij niet aangegeven wanneer […]

Vragen aan het College van B & W

Rendo Wanneer was u als aandeelhouder op de hoogte en wanneer was het RvC op de hoogte? Welke besluiten zijn er genomen om deze omvangrijke fraude mogelijk te maken? Hoe kan een directeur van Rendo mede eigenaar zijn van een partner van Rendo, in dit geval de energiecentrale in Steenwijk? Was bij het RVC bekend […]

Vragen betreffende sportverenigingen

Mondelinge vraag aan college aanstaande donderdag 29-11-2012. Geacht college, Er is deze week veel onrust ontstaan bij sport en hobby verenigingen over de erfpacht berekeningen, wij hebben dan ook de volgende vragen: Waarom is pas per 2011 een begin gemaakt met het project vastgoed op orde? Bij college besluit van 1 December 2008 zijn de […]

Afvalcontainers

Elim 13-12-2012. Aan College van B&W van de gemeente Hoogeveen. Geacht College, Onlangs vernamen wij uit de media ( Hoogeveensche Courant ) over een proef met nascheiding plastic afval in de gemeente Gulpen-Witten ( Limburg ). Het achteraf scheiden van plastic uit het afval met een speciale verwerkingsmachine bespaart de 16 deelnemende gemeenten bijna 6 […]

Vragen over proef inzameling afval Wolfsbos

Geacht college, Wij hadden het voornemen om onderstaande vragen mondeling te stellen in de raadsvergadering van donderdag jl. , maar om, – voor ons – onduidelijke reden is dat verzoek door het presidium geweigerd, vandaar onze schriftelijke vragen. Zeer recent kondigde u een pilot aan m.b.t. inzameling plastic component in de wijk wolfsbos. Wij zijn […]

Vragen naar aanleiding van de Attero Biogascentrale

Vragen Gemeentebelangen Hoogeveen   Naar aanleiding van berichten in de pers dat Attero een biogascentrale gaat bouwen die jaarlijks maar liefst 10 miljoen kubieke meter gas produceert zijn wij bezorgd over de plannen die wij als gemeente Hoogeveen in een samenwerkingsverband met een aantal partners hebben om een biocentrale te gaan ontwikkelen. Attero krijgt miljoenen […]

Vragen over de kruising Edisonweg

Bij de aanleg van de wegen rondom het vliegveld is de kruising Industrieweg Edisonstraat ook aangepakt. Dat is nu een voorrangs kruising geworden zonder verkeerslichten en het is ook geen rotonde geworden. Nu blijkt in de praktijk dat hier veel onduidelijkheid is over de voorrangssituatie. Dat blijkt uit het feit dat hier in zeer korte […]

Beantwoording vragen planschade verzoeken

Op 22 mei 2012, heeft de fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen een omstreken schriftelijke vragen gesteld over vertraging bij het afhandelen van verzoeken in verband met planschade. Op 8 juni 2012, heeft het College van Burgemeester en Wethouders deze vragen beantwoord: Op 23 mei heeft de fractie van Gemeentebelangen schriftelijke vragen gesteld over de afhandeling van […]

Vragen over de verkoop van het pand aan De Vos van Steenwijklaan II

Naar aanleiding van de antwoorden van het Collenge op 1 december 2011, heeft de fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o de volgende vervolgvragen gesteld: Betreft: verkoop perceel met opstallen De Vos van Steenwijklaan 75. Doel: nadere schriftelijke vragen conform reglement van orde van de raad. Onze brief van: 01-11-2011. Uw reactie: 01-12-2011. Geacht College, Onze Fractie […]

Beantwoording vragen verkoop van het pand aan De Vos van Steenwijklaan II

Naar aanleding van de vervolgvragen van de fractie van GEmeentebelangen Hoogeveen e.o. heet het college de colgende antwoorden gegeven: Geachte heer, mevrouw, Op 23 januari heeft de fractie van Gemeentebelangen schriftelijke vragen gesteld over de verkoop van De Vos van Steenwijklaan 75, aktedatum20 juli 2010. De vragen kenden de volgende inhoud (cursief) en de antwoorden […]