Selecteer een pagina

Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

Hoogeveen vervult een regionale taak. Het is dus zaak dat Hoogeveen bereikbaar is voor de hele regio. Een dynamisch winkelcentrum met aantrekkingskracht, waar het goed vertoeven is, is hierbij een voorwaarde. Uiteraard hebben de ondernemers hier ook een verantwoordelijkheid. In samenspraak met deze ondernemers moet de gemeente tot een goede promotie van Hoogeveen komen. Hoogeveen met een hoofdletter H.

Hoogeveen vervult een regionale taak. Het is dus zaak dat Hoogeveen bereikbaar is voor de hele regio. Een dynamisch winkelcentrum met aantrekkingskracht, waar het goed vertoeven is, is hierbij een voorwaarde. Uiteraard hebben de ondernemers hier ook een...

Cultuur

Het Podium

Het Podium

In 2013 is een nieuwe cultuurvisie opgesteld. Die visie moet leidend zijn voor hoe wij in Hoogeveen met cultuur omgaan. Wij vinden dat een ieder een plek moet hebben voor zijn of haar cultuuruitingen. Ook moeten daarvoor de faciliteiten aanwezig zijn. Cultuur moet al jong aandacht krijgen. Daarom vinden wij dat de scholen aandacht moeten geven aan cultuur. Bij de provincie is daar subsidie voor beschikbaar. We moeten de scholen aanmoedigen van deze subsidie gebruik te maken.

In 2013 is een nieuwe cultuurvisie opgesteld. Die visie moet leidend zijn voor hoe wij in Hoogeveen met cultuur omgaan. Wij vinden dat een ieder een plek moet hebben voor zijn of haar cultuuruitingen. Ook moeten daarvoor de faciliteiten aanwezig zijn. Cultuur moet al...

Zwembad

Zwembad

Zwembad

Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in ieder geval het zwembad deel moet blijven uitmaken van het Bentinckspark. Het liefst ziet Gemeentebelangen Hoogeveen de exploitatie door een externe partij, waar de gemeente Hoogeveen in participeert. Wij vinden dat tariefstelling geen belemmering mag zijn om het zwembad te bezoeken. Daarnaast zijn wij van mening dat er een opwaardering moet komen die leidt tot meer bezoekers.

Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in ieder geval het zwembad deel moet blijven uitmaken van het Bentinckspark. Het liefst ziet Gemeentebelangen Hoogeveen de exploitatie door een externe partij, waar de gemeente Hoogeveen in participeert. Wij vinden dat...

Bentinckspark

Bentinckspark

Bentinckspark

Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in de huidige financiële tijd, het Bentinckspark in een zoveel mogelijk sobere vorm voltooid moet worden. Er zal onderzocht moeten worden of en waar de huidige gebruikers in het Bentinckspark een plek kunnen krijgen of behouden. Uiteraard in overleg en afstemming met de huidige gebruikers.

Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in de huidige financiële tijd, het Bentinckspark in een zoveel mogelijk sobere vorm voltooid moet worden. Er zal onderzocht moeten worden of en waar de huidige gebruikers in het Bentinckspark een plek kunnen krijgen of...

Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat veiligheid niet van één partij is.

Openbare orde en veiligheid

Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat veiligheid niet van één partij is. Wij vinden dat veiligheid van ons allemaal is. Van de gemeente, politie, woningbouwvereniging, ondernemers, maar zeker ook van de inwoners van gemeente Hoogeveen. Wij menen dan ook dat werken aan veiligheid altijd een gezamenlijke inspanning moet zijn. Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat veiligheid niet van één partij is. Wij vinden dat veiligheid van ons allemaal is. Van de gemeente, politie, woningbouwvereniging, ondernemers, maar zeker ook van de inwoners van gemeente Hoogeveen. Wij menen dan ook dat...

Ouderenbeleid

OuderenbeleidDe vergrijzing van de samenleving blijft de komende jaren gestaag doorgaan meer >>>

Ouderenbeleid

De vergrijzing van de samenleving blijft de komende jaren gestaag doorgaan. Dit maakt dat het ouderenbeleid onze blijvende aandacht verdient.
Ouderen moeten zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren binnen hun eigen woonomgeving. Voorkomen moet worden dat mensen in een sociaal isolement en in een anonieme eenzaamheid terecht komen.

De vergrijzing van de samenleving blijft de komende jaren gestaag doorgaan. Dit maakt dat het ouderenbeleid onze blijvende aandacht verdient. Ouderen moeten zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren binnen hun eigen woonomgeving. Voorkomen moet...