Selecteer een pagina

  Verkeer en vervoer

  Hoogeveen vervult een regionale taak. Het is dus zaak dat Hoogeveen bereikbaar is voor de hele regio. Een dynamisch winkelcentrum met aantrekkingskracht, waar het goed vertoeven is, is hierbij een voorwaarde. Uiteraard hebben de ondernemers hier ook een...

  Cultuur

  In 2013 is een nieuwe cultuurvisie opgesteld. Die visie moet leidend zijn voor hoe wij in Hoogeveen met cultuur omgaan. Wij vinden dat een ieder een plek moet hebben voor zijn of haar cultuuruitingen. Ook moeten daarvoor de faciliteiten aanwezig zijn. Cultuur moet al...

  Zwembad

  Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in ieder geval het zwembad deel moet blijven uitmaken van het Bentinckspark. Het liefst ziet Gemeentebelangen Hoogeveen de exploitatie door een externe partij, waar de gemeente Hoogeveen in participeert. Wij vinden dat...

  Bentinckspark

  Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in de huidige financiële tijd, het Bentinckspark in een zoveel mogelijk sobere vorm voltooid moet worden. Er zal onderzocht moeten worden of en waar de huidige gebruikers in het Bentinckspark een plek kunnen krijgen of...

  Openbare orde en veiligheid

  Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat veiligheid niet van één partij is. Wij vinden dat veiligheid van ons allemaal is. Van de gemeente, politie, woningbouwvereniging, ondernemers, maar zeker ook van de inwoners van gemeente Hoogeveen. Wij menen dan ook dat...

  Ouderenbeleid

  De vergrijzing van de samenleving blijft de komende jaren gestaag doorgaan. Dit maakt dat het ouderenbeleid onze blijvende aandacht verdient. Ouderen moeten zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren binnen hun eigen woonomgeving. Voorkomen moet...