Infobulletin april 2013

Komen de inwoners van de Gemeente Hoogeveen in beweging?
Door alle bezuinigingsmaatregelen uit Den Haag laten steeds meer mensen van zich horen.
Over de fusie tussen het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen en het Schepers ziekenhuis in Emmen
is veel gepraat en gediscussieerd.