Selecteer een pagina

Mobiele bereikbaarheid

Geacht college, Regelmatig verschijnen berichten in de pers dat Telefoonbedrijven zoals KPN en Vodafone niet de gewenste dekking voor mobiele telefonie leveren die mag worden verwacht door klanten van deze bedrijven.Klanten betalen immers voor het product mobiele...

Zienswijze nota grondbeleid

Voorzitter. Zoals vanavond al eerder gezegd hecht gemeentebelangen aan een zuinige en transparante overheid. De nota grondbeleid dient hier een bijdrage aan te leveren, door de kaders voor het grondbeleid vast te stellen. Een belangrijke zaak, wat ons betreft meer dan...

Zienswijze rekenkamercommissie

Voorzitter: Gemeentebelangen Hoogeveen staat voor: – De vinger goed aan de pols houden bij de uitvoering van beleid; – De tering naar de nering zetten, dus ook financieel geen onverantwoorde risico’s; – Transparant bestuur, dus helder en uitlegbaar...

Bijdrage informele nota

Voorzitter. Gevraagd is om onze mening te geven over de Nota Informele zorg: Vinden, verbinden en versterken. Wat GB opvalt bij het lezen van deze nota,  is dat dit tot stand is gekomen met diverse in de nota genoemde partijen. Velen hebben zich hiervoor ingezet en er...