Selecteer een pagina

  faillissement van bouwbedrijf Nimberg

  Mondelinge vragen Raad 17 december jongstleden,   Geacht College, Uit de media vernamen wij over het faillissement van bouwbedrijf Nimberg. Dit bedrijf heeft bouwactiviteiten in het uitbreidingsplan Fluitenberg. Wij hebben dan ook de volgende vragen, 1.welke...

  Mobiele bereikbaarheid

  Geacht college, Regelmatig verschijnen berichten in de pers dat Telefoonbedrijven zoals KPN en Vodafone niet de gewenste dekking voor mobiele telefonie leveren die mag worden verwacht door klanten van deze bedrijven.Klanten betalen immers voor het product mobiele...

  Zienswijze nota grondbeleid

  Voorzitter. Zoals vanavond al eerder gezegd hecht gemeentebelangen aan een zuinige en transparante overheid. De nota grondbeleid dient hier een bijdrage aan te leveren, door de kaders voor het grondbeleid vast te stellen. Een belangrijke zaak, wat ons betreft meer dan...

  Zienswijze rekenkamercommissie

  Voorzitter: Gemeentebelangen Hoogeveen staat voor: – De vinger goed aan de pols houden bij de uitvoering van beleid; – De tering naar de nering zetten, dus ook financieel geen onverantwoorde risico’s; – Transparant bestuur, dus helder en uitlegbaar...

  Bijdrage informele nota

  Voorzitter. Gevraagd is om onze mening te geven over de Nota Informele zorg: Vinden, verbinden en versterken. Wat GB opvalt bij het lezen van deze nota,  is dat dit tot stand is gekomen met diverse in de nota genoemde partijen. Velen hebben zich hiervoor ingezet en er...