Selecteer een pagina

faillissement van bouwbedrijf Nimberg

Mondelinge vragen Raad 17 december jongstleden,

 

Geacht College,

Uit de media vernamen wij over het faillissement van bouwbedrijf Nimberg.

Dit bedrijf heeft bouwactiviteiten in het uitbreidingsplan Fluitenberg.

Wij hebben dan ook de volgende vragen,

1.welke activiteiten worden uitgevoerd door Nimberg in het uitbreidingsplan Fluitenberg.

Mondelinge vragen Raad 17 december jongstleden,   Geacht College, Uit de media vernamen wij over het faillissement van bouwbedrijf Nimberg. Dit bedrijf heeft bouwactiviteiten in het uitbreidingsplan Fluitenberg. Wij hebben dan ook de volgende vragen, 1.welke...

Zienswijze nota grondbeleid

Voorzitter.

Zoals vanavond al eerder gezegd hecht gemeentebelangen aan een zuinige en transparante overheid. De nota grondbeleid dient hier een bijdrage aan te leveren, door de kaders voor het grondbeleid vast te stellen. Een belangrijke zaak, wat ons betreft meer dan alleen een “update”.

Voorzitter. Zoals vanavond al eerder gezegd hecht gemeentebelangen aan een zuinige en transparante overheid. De nota grondbeleid dient hier een bijdrage aan te leveren, door de kaders voor het grondbeleid vast te stellen. Een belangrijke zaak, wat ons betreft meer dan...

Zienswijze rekenkamercommissie

Voorzitter:

Gemeentebelangen Hoogeveen staat voor:

– De vinger goed aan de pols houden bij de uitvoering van beleid;

– De tering naar de nering zetten, dus ook financieel geen onverantwoorde risico’s;

– Transparant bestuur, dus helder en uitlegbaar in gemaakte keuzes;

– Een solide en behouden financieel beleid;

Voorzitter: Gemeentebelangen Hoogeveen staat voor: – De vinger goed aan de pols houden bij de uitvoering van beleid; – De tering naar de nering zetten, dus ook financieel geen onverantwoorde risico’s; – Transparant bestuur, dus helder en uitlegbaar...

Bijdrage informele nota

Voorzitter.

Gevraagd is om onze mening te geven over de Nota Informele zorg: Vinden, verbinden en versterken.

Wat GB opvalt bij het lezen van deze nota,  is dat dit tot stand is gekomen met diverse in de nota genoemde partijen. Velen hebben zich hiervoor ingezet en er in meegedacht.

Voorzitter. Gevraagd is om onze mening te geven over de Nota Informele zorg: Vinden, verbinden en versterken. Wat GB opvalt bij het lezen van deze nota,  is dat dit tot stand is gekomen met diverse in de nota genoemde partijen. Velen hebben zich hiervoor ingezet en er...

Gemeentebelangen stelt schriftelijke vragen m.b.t. de thuiszorg in Hoogeveen e.o

Voorzitter,

Vrijdag 13 november werd in de media bekend, dat de rechtbank in Almelo bepaald heeft dat Thuiszorg organisatie TSN de loonsverlaging van 4300 medewerkers moet terugdraaien. Dit besluit zal voor TSN ongetwijfeld een grote financiële tegenvaller zijn.

De verontrustende gedachte komt dan naar voren of dit bedrijf zijn contractuele verplichtingen kan blijven nakomen.

Voorzitter, Vrijdag 13 november werd in de media bekend, dat de rechtbank in Almelo bepaald heeft dat Thuiszorg organisatie TSN de loonsverlaging van 4300 medewerkers moet terugdraaien. Dit besluit zal voor TSN ongetwijfeld een grote financiële tegenvaller zijn. De...