Mobiele bereikbaarheid

Regelmatig verschijnen berichten in de pers dat Telefoonbedrijven zoals KPN en Vodafone niet de gewenste dekking voor mobiele telefonie leveren die mag worden verwacht door klanten van deze bedrijven.Klanten betalen immers voor het product mobiele telefonie.
Na klachten over de slechte bereikbaarheid van B.V het alarmnummer 112 hebben TNO en het Agentschap Telecom hier onderzoek naar gedaan. Ondanks dat uit dit onderzoek wordt afgeleid dat de bereikbaarheid van dit alarmnummer in de meeste gevallen in orde zou zijn, is het nog steeds zo dat er in Drenthe hele gebieden zijn waar dit absoluut niet het geval is.

Gemeentebelangen stelt schriftelijke vragen m.b.t. de thuiszorg in Hoogeveen e.o

Vrijdag 13 november werd in de media bekend, dat de rechtbank in Almelo bepaald heeft dat Thuiszorg organisatie TSN de loonsverlaging van 4300 medewerkers moet terugdraaien. Dit besluit zal voor TSN ongetwijfeld een grote financiële tegenvaller zijn.

De verontrustende gedachte komt dan naar voren of dit bedrijf zijn contractuele verplichtingen kan blijven nakomen.

Schriftelijke vragen over het plaatsen van bladkorven in wijken en dorpen.

Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Ieder jaar worden er vanaf half oktober op verschillende plaatsen een aantal z.g bladkorven uitgezet. We hebben het hier over de plaatsing van 40 stuks. In 2009 werden er nog 416 korven geplaatst. Vanwege het kostenaspect is dat dus teruggebracht naar 40 stuks in heel de gemeente. Evaluatie 2010 […]

Mondelinge vragen raadsavond 1 oktober 2015

Gemeentebelangen Hoogeveen Bé Okken (Jan Knol) Naar aanleiding van het faillissement van Hotel Hoogeveen op dinsdag 22 september, heeft Gemeentebelangen de volgende vragen: 1. Is er sprake van een achterstand in de verschuldigde pachtgelden van Hotel Hoogeveen aan de gemeente? Zo, ja van welk bedrag is dan sprake? 2. In het verleden is sprake geweest […]

Woningbouw locatie 1 – Fluitenbergseweg Noord.

De bewoners van het dorp Fluitenberg hebben de afgelopen jaren, constructief meegedacht in de ontwikkeling van mogelijke woningbouw in het dorp Fluitenberg.
Tijdens dit proces kwam al naar voren dat de kleine woningen aan de Fluitenbergseweg (locatie Noord) als een van de lelijke plekken binnen het dorp werd ervaren door de bewoners. Voor menig dorpsbewoner is dit nog steeds een doorn in het oog.
Deze locatie heeft de bestemming 1, nader uit te werken woondoeleinden. Op termijn zou worden bekeken wanneer en hoe dit wordt uitgewerkt.

Rova-Area

In het voorjaar van 2014 zijn wij op het bedrijf van Area in Emmen bijgepraat over een onderzoek naar een mogelijk samengaan van Area met een andere partij. Reden van dat onderzoek was dat Area met de toenmalige kennis van zaken niet als bedrijf kon voortbestaan. Area was simpelweg te klein om in afvalland als zelfstandig bedrijf te overleven.

Jihadisme in Hoogeveen (vervolg)

Hoogeveen – De vragen van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. (GB) blijken te zijn ingegeven door een melding van de politie dat twee kinderen uit hetzelfde gezin, positief hadden gereageerd op school over de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs op 7 januari van dit jaar en waarbij 12 redactieleden werden doodgeschoten, zo geeft raadslid Be Okken […]