Selecteer een pagina

faillissement van bouwbedrijf Nimberg

Mondelinge vragen Raad 17 december jongstleden,

 

Geacht College,

Uit de media vernamen wij over het faillissement van bouwbedrijf Nimberg.

Dit bedrijf heeft bouwactiviteiten in het uitbreidingsplan Fluitenberg.

Wij hebben dan ook de volgende vragen,

1.welke activiteiten worden uitgevoerd door Nimberg in het uitbreidingsplan Fluitenberg.

Mondelinge vragen Raad 17 december jongstleden,   Geacht College, Uit de media vernamen wij over het faillissement van bouwbedrijf Nimberg. Dit bedrijf heeft bouwactiviteiten in het uitbreidingsplan Fluitenberg. Wij hebben dan ook de volgende vragen, 1.welke...

Gemeentebelangen stelt schriftelijke vragen m.b.t. de thuiszorg in Hoogeveen e.o

Voorzitter,

Vrijdag 13 november werd in de media bekend, dat de rechtbank in Almelo bepaald heeft dat Thuiszorg organisatie TSN de loonsverlaging van 4300 medewerkers moet terugdraaien. Dit besluit zal voor TSN ongetwijfeld een grote financiële tegenvaller zijn.

De verontrustende gedachte komt dan naar voren of dit bedrijf zijn contractuele verplichtingen kan blijven nakomen.

Voorzitter, Vrijdag 13 november werd in de media bekend, dat de rechtbank in Almelo bepaald heeft dat Thuiszorg organisatie TSN de loonsverlaging van 4300 medewerkers moet terugdraaien. Dit besluit zal voor TSN ongetwijfeld een grote financiële tegenvaller zijn. De...

Schriftelijke vragen over het plaatsen van bladkorven in wijken en dorpen.

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,
Ieder jaar worden er vanaf half oktober op verschillende plaatsen een aantal z.g bladkorven
uitgezet. We hebben het hier over de plaatsing van 40 stuks.
In 2009 werden er nog 416 korven geplaatst.
Vanwege het kostenaspect is dat dus teruggebracht naar 40 stuks in heel de gemeente.
Evaluatie 2010
Begin 2011 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de nieuwe systematiek inzameling
bladafval.
Uit deze evaluatie is toen gebleken dat het huidige aantal van 40 bladkorven voldoende zou zijn voor het doel wat wordt nagestreefd.Omdat we als gemeente momenteel volop aan het nadenken zijn hoe we onze afvalstromen zo veel mogelijk apart kunnen scheiden,zouden de uitkomsten van een evaluatie nu -na vijf jaar- wel eens anders kunnen uitpakken. Als b.v. straks de groene bak tijdens de winterperiode nog maar een keer in de vier weken wordt geleegd, dan zullen de bladkorven er aan bijdragen dat er minder gft in het restafval verdwijnt.

Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Ieder jaar worden er vanaf half oktober op verschillende plaatsen een aantal z.g bladkorven uitgezet. We hebben het hier over de plaatsing van 40 stuks. In 2009 werden er nog 416 korven geplaatst. Vanwege het kostenaspect...

Mondelinge vragen raadsavond 1 oktober 2015

Gemeentebelangen Hoogeveen
Bé Okken (Jan Knol)

Naar aanleiding van het faillissement van Hotel Hoogeveen op dinsdag 22 september, heeft Gemeentebelangen de volgende vragen:

1. Is er sprake van een achterstand in de verschuldigde pachtgelden van Hotel Hoogeveen aan de gemeente? Zo, ja van welk bedrag is dan sprake?

Gemeentebelangen Hoogeveen Bé Okken (Jan Knol) Naar aanleiding van het faillissement van Hotel Hoogeveen op dinsdag 22 september, heeft Gemeentebelangen de volgende vragen: 1. Is er sprake van een achterstand in de verschuldigde pachtgelden van Hotel Hoogeveen aan de...

Woningbouw locatie 1 – Fluitenbergseweg Noord.

Fluitenberg, 19 augustus 2015
Aan: College van B&W van de gemeente Hoogeveen.
Betreft: Schriftelijke vragen: conform reglement van orde van de raad.
Inzake: Woningbouw locatie 1 – Fluitenbergseweg Noord.

Geacht college,

De fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. heeft de navolgende vragen.

Fluitenberg, 19 augustus 2015 Aan: College van B&W van de gemeente Hoogeveen. Betreft: Schriftelijke vragen: conform reglement van orde van de raad. Inzake: Woningbouw locatie 1 – Fluitenbergseweg Noord. Geacht college, De fractie van Gemeentebelangen...