Selecteer een pagina

  Gladheidsbestrijding, beantwoording

  Geachte heer, mevrouw, Op 7 februari heeft de fractie van Gemeentebelangen schriftelijke vragen gesteld over gladheidbestrijding. De vraag luidde als volgt(cursief) en het antwoord is toegevoegd: De vraag die wij hebben is of in een dergelijke situatie in deze straten...

  Tamboer Passage mondelinge vragen

  Voorzitter:   Gemeentebelangen heeft een aantal ondernemers uit de Tamboerpassage gesproken. Ze geven aan dat de communicatie vanuit de gemeente veel vragen oproept. Tijdens de informatiebijeenkomst op 31 januari is hun toegezegd dat er binnen 4 weken meer...

  Gladheidsbestrijding

  Geacht college, Onderwerp: gladheidbestrijding. Aanleiding: de afgelopen week (en) werden wij geconfronteerd met diverse dagen van gladde wegen. Dit zal het college ook niet zijn ontgaan. De bestrijding van gladde wegen gaat via de prioriteitenlijst. Deze lijst wordt...