Mondelinge vragen Zorgtafel

Provinciale Staten in Drenthe heeft een motie aangenomen dat gedeputeerde staten een ‘zorgtafel’ organiseert om met het bestuur van Treant, zorgverzekeraars en andere betrokkenen te praten over de problemen en hoe de ziekenhuiszorg er in de toekomst uit moet zien.

Brief raad beantwoording schriftelijke vragen GB dd 08-08-2017

Geachte leden van de raad. Rond 1 augustus verscheen er in het Dagblad van het Noorden berichtgeving over een vermeende angstcultuur bij Area NV en de rol van de directeur daarin. Naar aanleiding van deze berichtgeving stelde de fractie van Gemeentebelangen een aantal schriftelijke vragen. Onderstaand doen wij u daarvan de beantwoording toekomen. Gemeentebelangen Hoogeveen […]

Cijfers rond asielcriminaliteit

Gezien de commotie in de landelijke media omtrent het al dan niet bestaan, dan wel het voorkomen van publicatie van cijfers rond asielcriminaliteit, hebben wij de volgende vragen: –          Zou het college kunnen aangeven of en hoe de verstrekking van deze gegevens in Hoogeveen verloopt? –          Welke cijfers krijgt het college van de politie? –          […]

Gladheidsbestrijding, beantwoording

Geachte heer, mevrouw, Op 7 februari heeft de fractie van Gemeentebelangen schriftelijke vragen gesteld over gladheidbestrijding. De vraag luidde als volgt(cursief) en het antwoord is toegevoegd: De vraag die wij hebben is of in een dergelijke situatie in deze straten ook zout gestrooid kan worden? Ook zou zout beschikbaar gesteld kunnen worden, zodat bewoners zelf […]

Tamboer Passage mondelinge vragen

Voorzitter:   Gemeentebelangen heeft een aantal ondernemers uit de Tamboerpassage gesproken. Ze geven aan dat de communicatie vanuit de gemeente veel vragen oproept. Tijdens de informatiebijeenkomst op 31 januari is hun toegezegd dat er binnen 4 weken meer duidelijkheid vanuit de gemeente zou worden gegeven. Er is veel onrust en men weet niet waar men […]

Gladheidsbestrijding

Geacht college, Onderwerp: gladheidbestrijding. Aanleiding: de afgelopen week (en) werden wij geconfronteerd met diverse dagen van gladde wegen. Dit zal het college ook niet zijn ontgaan. De bestrijding van gladde wegen gaat via de prioriteitenlijst. Deze lijst wordt afgewerkt en de volorde daarin staat voor ons zeker niet ter discussie. Als er sneeuw of ijzel […]