Erfpachtregeling met verenigingen

Elim, 18-12-2012. Betreft: erfpacht verenigingen. Geacht college, Ondergetekende heeft in de raad van 29 november mondelinge vragen gesteld over erfpacht regelingen met verenigingen. Uw college heeft toegezegd na onderzoek van alle ins en outs en een juridische toets, op korte termijn met een notitie naar de raad te komen. U heeft daarbij niet aangegeven wanneer […]

Gemeentebelangen op bezoek in Hollandscheveld

Maandag 26 maart heeft Gemeentebelangen een vergadering gehouden in zaal Mol in Hollandscheveld. Aanleiding was het voorstel van B& w om voorlopig de Mr Cramerweg niet door te trekken en zodoende Hollandscheveld te ontlasten en de veiligheid in het dorp te verbeteren. De leiding van de avond was in handen van Serge Vinkenvleugel (RTV Drenthe). […]

Bijeenkomst over Mr. Cramerweg

Gemeentebelangen wil in gesprek met Hollandscheveld. Op maandag 26 maart heeft Gemeentebelangen een openbare bijeenkomst belegd in zaal Mol in Hollandscheveld. Gemeentebelangen wil dan graag in gesprek met de bevolking van Hollandscheveld over de doortrekking van de Mr. Cramerweg. Het college van B & W van Hoogeveen heeft 5 alternatieven uitgewerkt voor de verlengde Mr. […]

Bijdrage Raad 29 September, bestemmingsplan Elim.

Voorzitter, Nu raak ik bij bestemmingsplannen niet al te snel de weg kwijt maar ik moet wel eerlijk zijn ,je zult maar iets anders geleerd hebben. Wanneer je via de site van Hoogeveen, via Bouwen en Wonen en de link www.bestemmingsplannenhoogeveen.nl gaat, staat het plan aangegeven als “voorontwerp”En dus onderwerp van overleg en inspraak.Wanneer iemand […]

Gemeente bied 8 bouwkavels aan in Tiendeveen

Tiendeveen – De gemeente geeft in Tiendeveen acht bouwkavels uit voor vrijstaande en twee-ondereen-kap-woningen. De kavels zijn bestemd voor particuliere woningbouw. Een bouwkavel voor een vrijstaande woning kost € 190,00 per m² en een kavel voor een twee-onder-een-kap woning € 185,00 per m². Deze prijzen zijn exclusief 19% BTW. Inschrijven kan tot en met 27 […]

Onrust in Fluitenberg over bouwplannen

Fluitenberg – Er is onrust in Fluitenberg over bouwplannen van de gemeente Hoogeveen. Hoogeveen wil Fluitenberg uitbreiden met bijna 60 woningen en dat in een kern van 106 bestaande woningen. Door de gemeente Hoogeveen zijn in het project woningbouw dorpen in ieder dorp werkgroepen in het leven geroepen. Daarmee werd de indruk gewekt dat bewoners […]

Wat doet Plaatselijk Belang eigenlijk allemaal?

Er wordt maandelijks vergaderd, in deze vergadering worden alle lopende zaken doorgenomen. Zo hebben we vaste agendapunten: Eén keer in de 2 maanden is er overleg met Buurtbeheer, zie de informatie over Buurtbeheer. Zijn er grotere projecten, dan wordt dit (meestal wel via Buurtbeheer) aangekaart bij de gemeente en moet hier eerst geld voor vrijgemaakt […]

Geschiedenis Pesse

In 1815 maakte de gemeente Ruinen een inventarisatie van de gemeente. Men kwam tot een aantal van 1343 inwoners die 221 huizen bewoonden. Er waren 33 grote boeren, 42 kleine boeren en 166 keuterboeren, waarbij men niet aangaf wat men onder een grote en kleine boer verstond. Hoewel Ruinen aan het einde van de 19e […]

Geschiedenis van Nieuwlande

De bevolking bestond van oorsprong uit Drentse veenarbeiders. Aan het begin van de vorige eeuw kwamen hier Groninger en Frieze boeren hun bedrijf uitoefenen. De Drentse veenarbeiders waren overwegend orthodox Hervormd en de “import” was hoofdzakelijk Gereformeerd. Verder speelde vooral het cultuurverschil tussen de Groninger boeren en de Drentse veenarbeiders een grote rol. Voor de […]