Selecteer een pagina

    Erfpachtregeling met verenigingen

    Elim, 18-12-2012. Betreft: erfpacht verenigingen. Geacht college, Ondergetekende heeft in de raad van 29 november mondelinge vragen gesteld over erfpacht regelingen met verenigingen. Uw college heeft toegezegd na onderzoek van alle ins en outs en een juridische toets,...

    Bijdrage Raad 29 September, bestemmingsplan Elim.

    Voorzitter,Nu raak ik bij bestemmingsplannen niet al te snel de weg kwijt maar ik moet wel eerlijk zijn ,je zult maar iets anders geleerd hebben.Wanneer je via de site van Hoogeveen, via Bouwen en Wonen en de link www.bestemmingsplannenhoogeveen.nl gaat, staat het...