Geschiedenis van Nieuwlande

De bevolking bestond van oorsprong uit Drentse veenarbeiders. Aan het begin van de vorige eeuw kwamen hier Groninger en Frieze boeren hun bedrijf uitoefenen. De Drentse veenarbeiders waren overwegend orthodox Hervormd en de “import” was hoofdzakelijk Gereformeerd. Verder speelde vooral het cultuurverschil tussen de Groninger boeren en de Drentse veenarbeiders een grote rol. Voor de […]