Wat doet Plaatselijk Belang eigenlijk allemaal?

Er wordt maandelijks vergaderd, in deze vergadering worden alle lopende zaken doorgenomen. Zo hebben we vaste agendapunten: Eén keer in de 2 maanden is er overleg met Buurtbeheer, zie de informatie over Buurtbeheer. Zijn er grotere projecten, dan wordt dit (meestal wel via Buurtbeheer) aangekaart bij de gemeente en moet hier eerst geld voor vrijgemaakt […]