Selecteer een pagina

    Wat doet Plaatselijk Belang eigenlijk allemaal?

    Er wordt maandelijks vergaderd, in deze vergadering worden alle lopende zaken doorgenomen. Zo hebben we vaste agendapunten: Eén keer in de 2 maanden is er overleg met Buurtbeheer, zie de informatie over Buurtbeheer. Zijn er grotere projecten, dan wordt dit (meestal...