Selecteer een pagina

Duidelijke boodschap Hoogeveense politiek aan beslissers Bethesda

De zorg over de toekomst van het ziekenhuis Bethesda blijft de Hoogeveense gemeenteraad bezig houden. Daarom zijn er in de afgelopen dagen gesprekken gevoerd met twee hoofdrolspelers in de discussie over het voortbestaan van Bethesda. Op donderdag 27 september is gesproken met een afvaardiging van Achmea, de grootste zorgverzekeraar in de regio. Daarmee is Achmea de hoofdinkoper van (ziekenhuis)zorg in Drenthe. Gisteravond was het de beurt aan de uiteindelijke beslisser over de toekomst van Bethesda: de Raad van Bestuur van de Zorggroep Leveste Middenveld (ZLM).

De zorg over de toekomst van het ziekenhuis Bethesda blijft de Hoogeveense gemeenteraad bezig houden. Daarom zijn er in de afgelopen dagen gesprekken gevoerd met twee hoofdrolspelers in de discussie over het voortbestaan van Bethesda. Op donderdag 27 september is...

Gemeentebelangen wil debat over koffietafel 5000 Morgen

Na het nieuws wat Groen Links naar buiten bracht over theater De Tamboer,Dat was een vertrouwelijke brief aan de Raad,en waarover wij intern onze zorgen al hadden uitgesproken en hadden aangegeven dat we het zeer kritisch zouden volgen nu het bericht dat het koffiecafe in het Museum per direct sluit.
In het Museum is door de gemeente,waar Gemeentebelangen tegen heeft gestemd,geinversteerd om dit koffiecafe mogelijk te maken.Wij hadden al gewaarschuwd dat het op deze plek niet levensvatbaar zou zijn wat nu ook blijkt.
Het argument voor de tegenvallende omzet van slechte zomer gaat voor ons niet op.
Zo’n accomodatie,met een museum dat gratis te bezoeken is,zou juist bij een slechte zomer moeten floreren.
Wij beraden ons over het feit welke stappen we gaan nemen richting het college om op korte termijn met het college in een openbaar debat te komen.
De raadsvergadering is pas over 3 weken en dat duurt ons eigenlijk te lang.

Na het nieuws wat Groen Links naar buiten bracht over theater De Tamboer,Dat was een vertrouwelijke brief aan de Raad,en waarover wij intern onze zorgen al hadden uitgesproken en hadden aangegeven dat we het zeer kritisch zouden volgen nu het bericht dat het...

Commissie Vliegveld Hoogeveen

Commissie Behoud Vliegveld Hoogeveen weer actief.

Op 9 februari 2009 is de commissie behoud vliegveld Hoogeveen, vanuit Gemeente belangen Hoogeveen, bijeen geweest.

Gemeentebelangen acht het noodzakelijk de commissie weer actief te laten worden. Dit om de gedachten van de VVD, nl. sluiting van het vliegveld, van tegengas te voorzien.

Commissie Behoud Vliegveld Hoogeveen weer actief. Op 9 februari 2009 is de commissie behoud vliegveld Hoogeveen, vanuit Gemeente belangen Hoogeveen, bijeen geweest. Gemeentebelangen acht het noodzakelijk de commissie weer actief te laten worden. Dit om de gedachten...

Commissie Vliegveld Hoogeveen

Commissie Behoud Vliegveld Hoogeveen weer actief.

Op 9 februari 2009 is de commissie behoud vliegveld Hoogeveen, vanuit Gemeente belangen Hoogeveen, bijeen geweest.

Gemeentebelangen acht het noodzakelijk de commissie weer actief te laten worden. Dit om de gedachten van de VVD, nl. sluiting van het vliegveld, van tegengas te voorzien.

Commissie Behoud Vliegveld Hoogeveen weer actief. Op 9 februari 2009 is de commissie behoud vliegveld Hoogeveen, vanuit Gemeente belangen Hoogeveen, bijeen geweest. Gemeentebelangen acht het noodzakelijk de commissie weer actief te laten worden. Dit om de gedachten...