Duidelijke boodschap Hoogeveense politiek aan beslissers Bethesda

De zorg over de toekomst van het ziekenhuis Bethesda blijft de Hoogeveense gemeenteraad bezig houden. Daarom zijn er in de afgelopen dagen gesprekken gevoerd met twee hoofdrolspelers in de discussie over het voortbestaan van Bethesda. Op donderdag 27 september is gesproken met een afvaardiging van Achmea, de grootste zorgverzekeraar in de regio. Daarmee is Achmea […]

Gemeentebelangen wil debat over koffietafel 5000 Morgen

Na het nieuws wat Groen Links naar buiten bracht over theater De Tamboer,Dat was een vertrouwelijke brief aan de Raad,en waarover wij intern onze zorgen al hadden uitgesproken en hadden aangegeven dat we het zeer kritisch zouden volgen nu het bericht dat het koffiecafe in het Museum per direct sluit. In het Museum is door […]

Stand van zaken Vliegveld

Stand van zaken over het vliegveld. Stand van zaken over het vliegveld. Zoals u wellicht uit de media heeft kunnen vernemen is het na veel onrust te hebben veroorzaakt door de VVD fractie in de gemeenteraad van Hoogeveen stil geworden over het praten van het vliegveld. Vorig jaar kwam de fractie van de VVD met […]

Commissie Vliegveld Hoogeveen

Commissie Behoud Vliegveld Hoogeveen weer actief. Op 9 februari 2009 is de commissie behoud vliegveld Hoogeveen, vanuit Gemeente belangen Hoogeveen, bijeen geweest. Gemeentebelangen acht het noodzakelijk de commissie weer actief te laten worden. Dit om de gedachten van de VVD, nl. sluiting van het vliegveld, van tegengas te voorzien. In de jaren 1997 tot en […]

Commissie Vliegveld Hoogeveen

Commissie Behoud Vliegveld Hoogeveen weer actief. Op 9 februari 2009 is de commissie behoud vliegveld Hoogeveen, vanuit Gemeente belangen Hoogeveen, bijeen geweest. Gemeentebelangen acht het noodzakelijk de commissie weer actief te laten worden. Dit om de gedachten van de VVD, nl. sluiting van het vliegveld, van tegengas te voorzien. In de jaren 1997 tot en […]

Voortgang Vliegveld

Voortgang Vliegveld Hoogeveen. Donderdagavond 8 januari 2009 werd de raadsavond gehouden. Op de agenda stond het initiatiefvoorstel van de VVD. Dit voorstel houd in dat het vliegveld gesloten zal moeten worden per  1 januari 2014. Dit initiatiefvoorstel komt dus op een tijdstip wat voor veel partijen veel te vroeg is. Ook voor de VVD zou […]

Vliegveld enquete

Enquete vliegveld. Nu de V V D het vliegveld gebeuren weer actueel maakt, wil Gemeentebelangen hierover een enquete houden. Gemeentebelangen heeft toen ingestemd met het besluit om het vliegveld op de huidige plek te handhaven. Nu komt de V V D in Hoogeveen met het voorstel om het vliegveld te sluiten. Gemeentebelangen is daar tegen. […]

Persbericht over vliegveld verplaatsen

Hoogeveen,21 december 2008 Persbericht Gemeentebelangen start enquête mbt vliegveld Hoogeveen via haar volledig nieuwe website www.gemeentebelangenhoogeveen.nl Geachte dames, heren. Gemeentebelangen Hoogeveen is jaren bezig geweest met het onderzoeken van de mogelijkheid om het vliegveld Hoogeveen te verplaatsen. Gemeentebelangen Hoogeveen heeft daarvoor zelfs een speciale commissie binnen haar partij. De commissie heet “Onderzoek Behoud Vliegveld Hoogeveen” […]

Behoud vliegveld Hoogeveen

Onderzoekscommissie Behoud Vliegveld Hoogeveen. Elim 11 Januari 2003. Aan College van B&W van de Gemeente Hoogeveen. En aan de Commissie leden van de Commissie Omgeving. I.a aan de overige Raadsleden. Geachte Leden, D/H Zoals u weet is de onderzoekscommissie behoud vliegveld Hoogeveen sedert 1997 actief geweest in haar doelstelling ” het onderzoeken van de mogelijkheden […]