Selecteer een pagina

Antwoorden op situatie trainingsvelden

Geachte heer, mevrouw,
Op 22 februari hebben de fracties van Gemeentebelangen en de PvdA schriftelijke vragen gesteld over de situatie van de trainingsvelden van
voetbalverenigingen in de buitendorpen. De vragen luidden als volgt(cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd:
1. Deelt het college de mening dat voetbalverenigingen in de buitendorpen terecht aandacht vragen voor de gesteldheid van de
trainingsvelden?
Nee. Alle natuurgrassportvelden, zowel binnen als buiten de gemeente Hoogeveen, hebben ieder jaar in de winterperiode te maken met beïnvloeding van het weer. Met uitzondering van extreme weersomstandigheden zijn de trainingsvelden in goede staat en prima bespeelbaar.

Geachte heer, mevrouw, Op 22 februari hebben de fracties van Gemeentebelangen en de PvdA schriftelijke vragen gesteld over de situatie van de trainingsvelden van voetbalverenigingen in de buitendorpen. De vragen luidden als volgt(cursief) en de antwoorden zijn...

Antwoorden op vragen m.b.t. mobiele bereikbaarheid

Geachte heer, mevrouw,
Op 14 december 2015 heeft de fractie van Gemeentebelangen schriftelijke vragen gesteld over dekking mobiele telefonie in Nieuwlande. Een eerste beantwoording heeft u van ons ontvangen op 4
januari 2016. We gaven toen aan nog terug te komen met een uitgebreider antwoord. Dat doen we nu met deze brief.
De vragen luidden als volgt(cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd:
1. Deelt het college onze zorgen m.b.t. het slecht functionerende mobiele netwerk in Nieuwlande e.o.
Ja
2. Zou het college willen onderzoeken of dit voor meer plaatsen geldt binnen onze gemeente?
Uit onderzoek van TNO en het Agentschap Telecom in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie is gebleken dat dit ook geldt voor buurtschap Kalenberg boven Fluitenberg.
3. Zou het college hierin haar verantwoordelijkheid willen nemen richting de landelijke providers?
Er is een landelijke campagne om een handelingsperspectief te bieden aan mensen die 1-1-2 proberen te bereiken in gebieden waar de dekking niet altijd even optimaal is. Hier doen we als gemeente Hoogeveen ook aan mee. Concreet betekent dit dat met nieuwsbrieven, huis-aan-huis-krant artikelen en via social media aandacht gevraagd wordt voor dit onderwerp waarin onder andere wordt uitgelegd dat bij het bellen naar 112 dit vrijwel altijd lukt (ook vanuit bovengenoemde gebieden) omdat providers het van elkaar overnemen indien het bij een ene provider niet lukt om verbinding te maken met het netwerk. Het eerste hoofdartikel over deze materie is verschenen in het Torentje van 10 februari en we hebben dit als vaste informatie op onze site staan. Zie
http://www.hoogeveen.nl/Wonen_en_Leven/Omgeving/Veilig_Hoogeveen/Tips_bereikbaarheid_alarmnummer_112_met_mobiele_telefoon. Verder hebben we voor de komende maanden een serie tweets gereed staan met links naar die permanente informatie.
4. Deelt het college ook het standpunt van Gemeentebelangen Hoogeveen dat veiligheid van de inwoners boven commerciële belangen hoort te gaan?
Ja
5. Wil het college onderzoeken of inwoners, door deze problemen m.b.t. mobiele telefonie, ook het risico lopen dat B.V hulpdiensten niet op tijd bij calamiteiten ter plaatse zijn?
Ja, dat hebben we nagevraagd bij de meldkamer in Drachten en Driebergen. Als reactie hebben we ontvangen dat bij hen niet is komen vast te staan dat er in de afgelopen jaren problemen of
klachten zijn geweest met de bereikbaarheid van 112 vanuit Kalenberg en Nieuwlande.

Geachte heer, mevrouw, Op 14 december 2015 heeft de fractie van Gemeentebelangen schriftelijke vragen gesteld over dekking mobiele telefonie in Nieuwlande. Een eerste beantwoording heeft u van ons ontvangen op 4 januari 2016. We gaven toen aan nog terug te komen met...

Situatie trainingsvelden voetbalverenigingen buitendorpen

pvda logo logo gbh

De voetbalverenigingen in Hollandscheveld, Elim en Pesse hebben de afgelopen weken aandacht gevraagd voor de situatie van de slechte staat van de trainingsvelden. Regelmatig komt het voor dat alle trainingen worden afgelast. De desbetreffende verenigingen willen de leden een goed trainingsveld aanbieden waarop getraind kan worden.
Dat de verenigingen daarbij ook kijken naar de situatie van de voetbalverenigingen in Hoogeveen is vanuit hun positie begrijpelijk. Naar ons idee vragen deze verenigingen terecht aandacht dat voor hun situatie.

De voetbalverenigingen in Hollandscheveld, Elim en Pesse hebben de afgelopen weken aandacht gevraagd voor de situatie van de slechte staat van de trainingsvelden. Regelmatig komt het voor dat alle trainingen worden afgelast. De desbetreffende verenigingen willen de...

Winkelopeningstijden

Voorzitter,

Wij willen eerst de VVD onze complimenten maken over de manier hoe zij dit initiatief voorstel in de raad heeft gebracht. Open en transparant.

Voorzitter, Wij willen eerst de VVD onze complimenten maken over de manier hoe zij dit initiatief voorstel in de raad heeft gebracht. Open en transparant. Lees...

Tweet over Wilders van mw. Behr

Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. heeft kennis genomen van de tweet van mw. Behr. Over deze tweet, waarin de vergelijking wordt gemaakt tussen de heer Geert Wilders, de heer Donald Trump en Adolf Hitler, is landelijk veel ophef ontstaan. Ook Gemeentebelangen vindt dat deze tweet niet kan en zeer ongepast is.

Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. heeft kennis genomen van de tweet van mw. Behr. Over deze tweet, waarin de vergelijking wordt gemaakt tussen de heer Geert Wilders, de heer Donald Trump en Adolf Hitler, is landelijk veel ophef ontstaan. Ook Gemeentebelangen vindt dat...