Schriftelijke vragen fietspaden – sept. 2016

In onze gemeente hebben we een groot net van fietspaden liggen.

In de “Mobiliteitsvisie Hoogeveen 2008-2020” worden de hoofdlijnen voor het fietsbeleid aangegeven op het gebied van o.a. verkeersveiligheid en bereikbaarheid.

Op 7 juli 2011 heeft de gemeenteraad de fietsnota 2011 vastgesteld. Hierin zijn bovengenoemde hoofdlijnen opgenomen. Een van de maatregelen die in de nota wordt genoemd is het vervangen van tegels in fietspaden door asfalt of betonverharding.

Schriftelijke vragen Veilig Thuis Drenthe

Geacht college, De fractie Gemeente Belangen Hoogeveen wil naar aanleiding van het bezoek aan de informatie bijeenkomst GGD (Veilig Thuis Drenthe ) d.d. 6 juli 2016 in Assen de volgende vragen aan u voor leggen. Op 16 juni zijn er al mondelinge vragen over de VTD gesteld door de PvdA. Dat de VTD onder verscherpt […]

Prioriteit 1 meldingen

Mondelinge vragen Raad 7 April aanstaande, Van : Fractie Gemeentebelangen Hoogeveen. Geachte college, Meneer de voorzitter: Onderwerp: Prioriteit 1 meldingen Aanleiding: Het bekend worden van de aanrij tijden voor prio1 meldingen door de politie, landelijk en per gemeente. 1. Heeft het college kennis genomen van deze publicatie? 2. De gemeente Hoogeveen, zit op 81,5 procent, […]

Mondelinge vragen over jeugdzorg

Geacht College, Vrijdag 18 maart j.l. stonden, waren er in het nieuws artikelen over de jeugdzorg. De aanleiding is de overgang van de jeugdzorg van het Rijk naar de gemeenten. Door deze overgang ontstaan er lange wachtlijsten. Als raad worden wij regelmatig op de hoogte gehouden van wat er zich ontwikkeld in de zorg. Zo […]

Antwoorden op situatie trainingsvelden

Op 22 februari hebben de fracties van Gemeentebelangen en de PvdA schriftelijke vragen gesteld over de situatie van de trainingsvelden van
voetbalverenigingen in de buitendorpen. De vragen luidden als volgt(cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd:

Antwoorden op vragen m.b.t. mobiele bereikbaarheid

Op 14 december 2015 heeft de fractie van Gemeentebelangen schriftelijke vragen gesteld over dekking mobiele telefonie in Nieuwlande. Een eerste beantwoording heeft u van ons ontvangen op 4
januari 2016. We gaven toen aan nog terug te komen met een uitgebreider antwoord. Dat doen we nu met deze brief.

Situatie trainingsvelden voetbalverenigingen buitendorpen

De voetbalverenigingen in Hollandscheveld, Elim en Pesse hebben de afgelopen weken aandacht gevraagd voor de situatie van de slechte staat van de trainingsvelden. Regelmatig komt het voor dat alle trainingen worden afgelast. De desbetreffende verenigingen willen de leden een goed trainingsveld aanbieden waarop getraind kan worden. Dat de verenigingen daarbij ook kijken naar de situatie […]