Geachte redactie,

Het college van B en W heeft de afgelopen tijd een aantal plannen anders uitgevoerd dan door de gemeenteraad van Hoogeveen was besloten.Gemeentebelangen vind dat hierover vooraf overleg moet zijn met de gemeenteraad.Dat is niet gebeurd.Om van het college te horen waarom wordt afgeweken van raadsbesluiten en waarom de gemeenteraad niet is ingelicht hebben wij onderstaande vragen aan het college van B & W van Hoogeveen gesteld.Wellicht kunt u hier enige aandacht aan schenken in uw eerst volgende editie.

Met vriendelijke groet,

Jan Steenbergen

Gemeentebelangen Hoogeveen

www.gemeentebelangenhoogeveen.nl

06-55895983

De vragen luiden als volgt:

Gemeentebelangen Hoogeveen stelt schriftelijke vragen als bedoeld in art. 41 van het Reglement van orde. aan het college van B &W van Hoogeveen.

Het is Gemeentebelangen opgevallen dat de uitvoering van bepaalde werkzaamheden niet volledig gaat zoals met de gemeenteraad is overeen gekomen.

Ook verstrekt het college de Raad daar geen informatie over in het kader van de actieve informatie plicht.Dat vindt Gemeentebelangen een kwalijke zaak.

We willen daarom opheldering van het college over onderstaande zaken:

De renovatie van de Hoofdstraat Noord zou mede zorgen dat een waterbergingsprobleem zou worden opgelost.Nu blijkt dat niet te gebeuren?De Gemeenteraad is akkoord gegaan met de metamorfose van Hoofdstraat Noord inclusief waterpartij mede omdat er natuurlijke waterberging zou worden gerealiseerd.Waarom wordt het raadsbesluit niet conform uitgevoerd en waarom is de gemeenteraad niet ingelicht over de wijziging van het doel(en dus afspraken) van de waterpartij?En wat zijn de meerkosten? Niet alleen incidenteel maar ook structureel.En wat zijn de gevolgen voor de inspanningsverplichting om voor waterberging te zorgen?

Het Raadhuis en het Compagnieshuis zijn compleet gerenoveerd en aangepast om het gehele ambtelijk apparaat hier in onder te brengen.Bij de bouw van het BVG is er door de Raad nog gevraagd of de ruimte voldoende was om ook in de toekomst alle ambtenaren te herbergen.Toen werd gezegd dat er voldoende ruimte was.Er was zelfs ruimte over.Nu zijn er al plannen om de afdeling Veiligheid weer terug te verhuizen naar de brandweer kazerne omdat er niet voldoende ruimte is in de centrale huisvesting.En dat zorgt weer voor extra huisvestingskosten.En die zouden er niet meer zijn na de verbouwing van het Raadhuis.

College kunt u ons uitleggen waarom van de gemaakte afspraken wordt afgeweken?De raad heeft hier geen enkel signaal over gehad.En waarom wordt de Raad hier niet bij betrokken?En waarom wordt er nu weer afgeweken van de centrale huisvesting?

Een aantal maanden geleden heeft Gemeentebelangen ook al vragen gesteld(en dat was niet de eerste keer) over het parkeren op de Markt.De slagbomen bij het achteraf betaald parkeren werken vaker niet dan wel.

Toen heeft de wethouder toegezegd dat de problemen spoedig zouden zijn opgelost.Nu blijkt dat de slagbomen nog geregeld hele dagen open staan.Waarom heeft de wethouder zijn belofte niet ingelost?We verhogen de parkeertarieven maar lopen aan de andere kant veel parkeergeld mis.

Wat is de oorzaak en wanneer zijn de problemen nu definitief opgelost?Dan hoeven we in 2011 wellicht de parkeertarieven niet te verhogen omdat we dan met deugdelijke apparatuur voldoende gelden binnen halen.

Op bovenstaande vragen willen wij graag zo spoedig mogelijk verhelderende antwoorden

Namens de fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen,

Jan Steenbergen

error: Sorry..