Column 27 maart Radio Hoogeveen

Column  7 maart 2009
Wat moet je daar nu van denken?
Een tijdje terug vertelde een vriend het volgende: hij wilde een gesprek met een Hoogeveense wethouder aanvragen en belde dus naar het gemeentehuis met het verzoek om de wethouder te mogen spreken. Zoals het vaak gaat met hooggeplaatsten, werd hij bij de telefonische deur tegengehouden door een ijverige secretaresse die hem vroeg waar het over ging. Mijn vriend vertelde haar dat hij dat de wethouder graag zelf wilde vertellen. Dat was erg ongebruikelijk, sprak de secretaresse, maar ze zou het bespreken en hem terugbellen. Na enige tijd gebeurde dat dan ook en hij kreeg te horen dat het toch echt met haar besproken diende te worden. Toen mijn vriend aangaf dat het in dit geval toch echt belangrijk was om de wethouder te spreken, kreeg hij wederom te horen dat dit eerst intern besproken diende te worden. Kort daarna werd hij wederom gebeld en hij hoorde op de achtergrond de wethouder iets zeggen. Het duurde toen toch nog enkele minuten en overredingskracht om door te dringen tot de betrokken wethouder, die overigens blij was met de mededeling van mijn vriend.
Als je dit hoort en dan bedenkt dat onze gemeentelijke overheid het heeft over openheid en transparant zijn, over betere bereikbaarheid en communicatie naar de burgers toe, dan begrijpt u met mij , dat enige twijfel t.a.v. de oprechtheid achter deze voornemens toch op zijn plaats is.
Daar komen dan nog andere recente zaken om de hoek kijken waarbij je fronsend de wenkbrauwen mag optrekken. Wat te denken van bewoners aan de Stationsstraat die zich genomen voelen omdat een mooie en gezonde oude eik moet wijken voor het verkeer, terwijl ze allemaal het gevoel hebben onvoldoende kans te hebben gehad om daarover hun zegje te doen. Hoeveel gezinnen wonen daar nu helemaal? Was een briefje schrijven niet een mogelijkheid geweest. Er was vast wel iemand op het gemeentehuis die die briefjes daar even in de diverse brievenbussen had willen doen. Gewoon maar even in de middagpauze. Goed voor de gezondheid, goed voor de baas en eigenlijk goed voor alles.
Een berichtje in een krant, nog maar kort geleden, waarin staat de onze gemeentelijke griffie de raadsavond onvoldoende had voorbereid , waardoor burgers die hun mening hadden willen geven over de visie op hoogbouw , wat een germanisme, in onze gemeente, niet wisten wanneer een en ander zou worden besproken, maar ook het antwoord van het college nog niet kenden.
Dan hebben we daar de UMTS-masten. B.&W. geeft in een plan aan 40 meter hoge masten in Hoogeveen te willen plaatsen. Daar kan iedereen zijn of aar zegje over doen. Ik begrijp dat het zelfs kan tot 20 maart. Maar er worden zelfs al plaatsen aangewezen waar dat zou moeten gebeuren. Iedere Hoogevener kan daar ook zijn of haar mening over geven. Helemaal niets mis mee, maar heeft u daar uitgebreid informatie over gekregen? Vast niet.
Het plan tot het bouwen van huizen in het gebied van de Bilderdijklaan is gestopt. De raad van State heeft daar een uitspraak over gedaan. De gemeente Hoogeveen en de provincie hebben volgens de Raad zeer onzorgvuldig gehandeld. Lees ik dat dan goed, denk ik dan? Er zijn toch legio ambtenaren en leidinggevenden en wethouders en burgemeesters en gedeputeerden en onze eigen vertegenwoordigers de gemeenteraadsleden  en leden van provinciale staten die worden betaald om dit werk goed te doen. Hebben die dan allemaal zitten slapen?  Bij de gemeente Hoogeveen is zelfs nooit onderzoek gedaan naar de uitvoerbaarheid van het plan. Je gelooft het bijna niet als je het leest. Niemand weet precies wat daar nu gaande is of was.  En hoe ging het ook al weer met de te dure verbouwing van het gemeentehuis?  Los nog van het voorbeeld van de verdwenen, nou ja, verdwenen is misschien een te groot woord, gelden die zijn verdiend met de verkoop van zoveel duizend hectare grond. De rekenkamer is daar nog mee bezig en eigenlijk al heel lang. Wellicht is het toch allemaal ingewikkelder dan wij denken. Maar het is wel uw en mijn belastinggeld en over dat gebruik van ons belastinggeld en het gemak waar daar mee wordt omgesprongen zouden we heel wat columns kunnen vullen.
Wanneer ik de staat Florida in Amerika binnenrijd, op weg naar mijn schoonzuster, dan staat op de grens van de staat een groot bord, waarop staat vermeld  aan welke projecten  hoeveel dollars zijn uitgegeven. Iedere burger kan zien hoe met het geld wordt omgegaan. Nu weet ik wel, lang niet alles staat op dat bord. Maar ziet u het al bij onze grens staan?  Die en die bank hebben wij als belastingbetaler gered. Ja, denk ik dan, ABN-AMRO gered en ik heb daar niet eens mijn spaargeld gebracht omdat ik het jaren geleden al niet vertrouwde, want al die voetballers die maken er ook maar een potje van.
Nog steeds is het probleem van het beheer van clubhuis  Het Anker in Hollandscheveld niet van de baan. De toenmalige beheerder kon niet uit de voeten met de slechte communicatie met de gemeente Hoogeveen. Over communicatie gesproken… in hoeverre zijn de bewoners aan de Carstenstraat wel betrokken bij het wel en wee van hun parkeerplaatsen?
Hoe lang brengen u en ik onze rommel naar de vuilstort ? Al jaren….. daar kan toch niets mee aan de hand zijn, denk je dan. Tot duidelijk wordt dat er al jaren wordt gesjoemeld met de inkomsten van die vuilstort. Ja, dat wist u wellicht niet, maar die oude troep brengt geld op en dat gaat voor een belangrijk deel naar uw en mijn schatkist, n.l. die van de gemeente. Nu zijn we het grote graaien inmiddels wel gewend, maar dat niemand ergens van wist….. Het is  bijna niet te geloven, tenzij in het ventilatiesysteem van ons stadskantoor een slaapverwekkend middel wordt gespoten.
Nee, ik weet echt niet meer wat ik er van moet denken. U wel?

Politiek kunstenaar “Maris” in het twee wekelijkse  programma “Ontbijt met politiek geruis” van Radio Hoogeveen, zaterdags tussen 09.00-tot 10.00 uur"

 

 

error: Sorry..