Compensatie hoge energierekening

Diverse inwoners van gemeente Hoogeveen met een laag inkomen komen in aanmerking voor een eenmalige tegemoetkoming ter verzachting van de hoge gasprijzen.

Onduidelijk:
Mensen met een bijstanduitkering krijgen automatisch een tegemoetkoming van gemeente Hoogeveen, maar andere groeperingen met lage inkomens, die er wel recht op hebben, zijn niet in beeld bij de gemeente. Dit zijn IOW-gerechtigden, AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen en zelfstandigen met een laag inkomen. Zij moeten deze tegemoetkoming via een aanvraagformulier op de website https://www.hoogeveen.nl/laag-inkomen/tegemoetkoming-voor-energierekening aanvragen. Echter het betreffende formulier is niet beschikbaar op de site.
Ook staat vermeld dat er begin 2022 meer duidelijkheid zou komen over de hoogte van het sociaal minimum en de voorwaarden van deze tegemoetkoming.
De zorgwekkende geluiden uit de samenleving over de hoge energieprijzen worden steeds vaker en breder ervaren en gedeeld. Aron Sieders van GB merkt op dat “verhalen over mensen die het water echt aan de lippen staat zijn niet meer op zichzelf staand. Daarom moet deze onduidelijkheid zo snel mogelijk duidelijkheid worden.
Gemeentebelangen Hoogeveen heeft daarom schriftelijke vragen gesteld waarom het aanvraagformulier nog niet op de website staat,en om de inwoners te informeren over deze financiĆ«le tegemoetkoming”. Sieders vult aan dat het de taak is van de gemeente om haar inwoners goed en vooral duidelijk te informeren.

error: Sorry..