Het Podium
Het Podium

In 2013 is een nieuwe cultuurvisie opgesteld. Die visie moet leidend zijn voor hoe wij in Hoogeveen met cultuur omgaan. Wij vinden dat een ieder een plek moet hebben voor zijn of haar cultuuruitingen. Ook moeten daarvoor de faciliteiten aanwezig zijn. Cultuur moet al jong aandacht krijgen. Daarom vinden wij dat de scholen aandacht moeten geven aan cultuur. Bij de provincie is daar subsidie voor beschikbaar. We moeten de scholen aanmoedigen van deze subsidie gebruik te maken.

De Tamboer:
De Tamboer is de grootste culturele voorziening van de gemeente Hoogeveen. Helaas komt slechts 30{3f379fb01acb9a17c7afb94f7e2ee4bb2de1e52429feb8adbfdc546a89767fe3} van de bezoekers uit de gemeente Hoogeveen. Verder is er een dalende trend in de bezoekersaantallen te zien. De directie probeert het tij te keren door naast De Tamboer, nu ook theater Hoogeveen op te zetten. Alle initiatieven om De Tamboer aantrekkelijker te maken, juichen wij toe. Maar wij vragen ons af of men op de goede weg is. Deskundigen zeggen, dat De Tamboer zich moet blijven oriënteren op “grote” voorstellingen.

De gemeente geeft ruim een miljoen euro subsidie aan De Tamboer voor voorstellingen die veel publiek trekken. Als het aantal voorstellingen wordt gehalveerd, dan moet de subsidie ook naar beneden. Verlaging van de subsidie aan De Tamboer moet zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Kijken naar de mogelijkheid om meerdere culturele stromingen gebruik te laten maken van De Tamboer, waardoor er een vollere bezetting ontstaat.

Indien zich een mogelijkheid voordoet om De Tamboer te privatiseren moeten wij dat nader onderzoeken.

De bibliotheek:
De bibliotheek is veel te groot. Daar moet duidelijk verandering in komen. Halvering van de bibliotheek moeten wij gaan onderzoeken. Daarnaast is de bibliobus verdwenen en zijn een aantal filialen gesloten. Met 1.8 miljoen is de bibliotheek de grootste subsidie ontvanger. Dat moet drastisch ingekrompen worden. Ook omdat de uitleen van boeken enorm terugloopt door digitale ontwikkelingen. De vrije ruimte van de bibliotheek effectief gaan benutten.

Onderkomens:
Wij vinden dat er zoveel mogelijk culturele voorzieningen moeten worden ondergebracht in De Tamboer. Hierdoor kunnen andere gebouwen worden afgestoten. Wel vinden wij dat het Podium als onderkomen voor het huidige gebruik moet blijven bestaan.

Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat:

  • er gekeken moet worden naar meer samenwerking met alle culturele instellingen;
  • De Tamboer voorzieningen als dorpshuizen en wijkcentra niet gaat beconcurreren.
  • doorvoeren en uitvoeren van de budgetsubsidie van culturele instellingen;
  • onderzoek naar privatisering van De Tamboer;
  • cultuur moet op scholen gepromoot worden;
  • handen af van het Podium;
  • structurele subsidie “Bloemen Corso Elim”.
error: Sorry..