De werkelijke feiten hoe Hoogeveen in de financiële afgrond is gestort

Analyse van Jacob Melissen, de nieuwe voorzitter Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.

Een grondige analyse van de financiële boekhouding van de gemeente Hoogeveen kan maar tot één éconclusie leiden. Onder leiding van de PvdA-wethouder Wietze van der Zwaag en CDA-wethouders Anno Wietze Hiemstra en Bert Otten, die van 2006 t/m 2018 financiën in portefeuille hadden, veranderde de gemeente Hoogeveen van een gemeente die geld spaarde tot een gemeente die bijna bankroet is.

Dat is de conclusie van Jacob Melissen, die eind mei 2021 binnen het bestuur van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. benoemd is tot interim voorzitter. Melissen (68), wonend in Pesse, wil daarbij de rol van zijn partij niet kleiner maken dan hij is. “Tussen mei 2018 en 2020 hadden achtereenvolgens onze wethouders Jan Steenbergen en Jacob van der Heide financiën in portefeuille en is er ongeveer 15 miljoen uitgegeven. Toen was de bodem van de gemeentelijke schatkist in zicht, waardoor er uiteindelijk tot niets anders dan een algehele stop op de uitgaven besloten kon worden.

Het is dus volslagen onzin – zoals nu door andere partijen wordt beweerd – dat Gemeentebelangen de hoofdverantwoordelijke is voor de financiële positie waarin onze gemeente nu verkeert. Daarvoor is de periode van twee jaar simpelweg te kort”.

Tussen 2006 en 2014 leverden CDA, PvdA, CU en VVD de wethouders en in deze acht jaar verdampte maar liefst 70% van de reserves. “Wij lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid. Ook wij leverden in deze periode raadsleden en zij hadden nog nadrukkelijker het college moeten wijzen op de gebrekkige onderbouwing van de uitgaven. Probleem voor de gehele raad was dat door het college niet inzichtelijk werd gemaakt dat er voor vervanging of onderhoud, zoals van het Bentinckspark, geen gelden werden gereserveerd. Daardoor werd de gehele raad door deze wethouders steeds weer volledig op het verkeerde been gezet en kon het college vele investeringen doen die een – naar nu blijkt – pijnlijk open einde hebben. Daarnaast lijkt het er alle schijn van te hebben dat de colleges tussen 2006 en 2014 van overtuigd waren dat zij deze kosten steeds weer op konden vangen met incidentele financiële meevallers, zoals in 2006, toen de verkoop van Rendo-aandelen 22 miljoen euro opleverde, en doordat de verkoop van bouwkavels voor woningen en industrie continu veel geld in het laatje bracht. Een naar nu blijkt ernstige misrekening”, zegt Melissen.

Gemeentebelangen in college

Kijkend naar de periode 2014 tot heden zegt Melissen: “Vanaf 2014 maakt Gemeentebelangen deel uit van het college en was er nog een reserve van 30 miljoen euro. Wij werden bij ons aantreden geconfronteerd met een reeds door het voorgaande college gedane toezeggingen van ruim 20 miljoen euro voor een parkeergarage 12,5 miljoen en een afboeking van 10 miljoen op het industrieterrein Riegmeer. Gemeentebelangen had nota bene tégen de realisatie van die parkeergarage gestemd. De afboeking op Riegmeer bleek noodzakelijk, omdat voorgaande colleges voor een te hoge prijs veel te veel grond hadden aangekocht”.

Den Haag is medeschuldig

Het is maar de vraag in hoeverre het college van de gemeente Hoogeveen zelf geheel verantwoordelijk is voor het weglekken van de laatste 30 miljoen. In 2015 kieperde ‘Den Haag’ het gehele sociaal domein over de gemeentelijke schutting en voerde daarbij tegelijkertijd een enorme bezuiniging door. Nu wordt die pijn door bijna alle gemeenten in Nederland gevoeld, maar door het ontbreken van financiële buffers komt deze pijn in Hoogeveen – 16 miljoen tekort tot op dit moment  – extra hard aan, waardoor er op het sociaal domein ingrijpend bezuinigd dient te worden. Niet alleen wordt er in de franje gesneden, maar ook daar waar feitelijk niet op bezuinigd zou mogen worden, omdat dit tegen het sociale hart van onze partij ingaat”, zegt Melissen, die wel een verklaring denkt te hebben waarom Den Haag alle Nederlandse gemeenten op dit dossier financieel zo pijnigt. “Als je naar de laatste verkiezingsuitslag kijkt van de gemeenteraadverkiezingen, dan zie je dat de lokale partijen ruim een derde van de stemmen hebben gekregen. Daarmee zou het, als de lokale partijen zich landelijk zouden verenigen, in de Tweede Kamer met afstand de grootste partij zijn. Logisch dus dat de landelijk opererende partijen de lokaal actieve partijen de schuld in de schoenen proberen te schuiven van de financiële tekorten die ontstaan zijn in bijna alle Nederlandse gemeenten. Daarmee de lokaal opererende politieke partijen een verantwoordelijkheid gevend waarop ze geen invloed hebben en kunnen uitoefenen!”.

IJsbaan

“De plannen voor de ijsbaan in combinatie met een nieuw te bouwen zwembad werden door de gemeenteraad, op één tegenstem na, volledig omarmd. Wethouder Erwin Slomp van GB Hoogeveen had in overleg met de gemeenteraad een duidelijke grens van 31 miljoen euro aangegeven, waarbinnen dit sportcomplex gerealiseerd diende te worden. Toen bleek dat de kosten daarvan, tijdens de vakantie van de overige leden van het college, meer dan het dubbele zouden bedragen besloot Slomp, moedig als hij is, in zijn eentje deze plannen stand te pede in zijn geheel naar de prullenmand te verwijzen. Uiteindelijk hebben de verwerving van de gronden van Maxx, de aankoop van De Terp en het maken van de plannen alsmede het onderzoek naar de realisering van dit ambitieuze plan 2,5 miljoen euro gekost. Door de schuldvraag hoe Hoogeveen een armlastige gemeente is geworden volledig in de schoenen te schuiven van Gemeentebelangen is een slechte vorm van framing door politiek Hoogeveen”, stelt Melissen.

Druiven zijn zuur

“Ik ben sinds 2016 lid van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. en heb na de eclatante zege van Gemeentebelangen tijdens de verkiezingen van 2018 gemerkt dat met name bij het CDA de druiven zuur zijn. Het ‘niet meer de grootste zijn’ heeft hen meer pijn gedaan dan wie dan ook kon vermoeden. Helaas resulteerde dit ook dat het CDA binnen het college en de raad alleen maar bezig was met het voeren van oppositie, in plaats van er eensgezind de schouders onder te zetten om een op de toekomst gericht beleid te ontwikkelen. Die intense spanningen tussen de coalitie, Gemeentebelangen, CDA en CU, werd door de gehele raad gevoeld. Daar ligt de oorzaak van de impasse die er toe leidde dat er nu een ‘zakenkabinet’ is. Het lijkt mij dan ook waarschijnlijk dat Gemeentebelangen na de verkiezingen van 2022 er voor zal pleiten om de periode tot 2026 op deze ingeslagen weg door te gaan”.

Voor meer info:

Jacob Melissen

06-54220246

Bijlage:

 

Ter verduidelijking van het huishoudboekje van gemeente Hoogeveen, hieronder een opgave van de grootste investeringen in de afgelopen jaren:

 

jaar algemene reserve resultaat jaar rekening investering college
2006 101 18 15 Buitenvaart 2, WOP Krakeel, Schoonvelde

(verkoop Rendo €22 M)

Bargeman, Poutsma, Smit, vd Zwaag (CDA, CU, PvdA
2007 99 4 26 WOP Krakeel, De Wieken, Schoonvelde, Compagnieshuis
2008 87 0 25 Stationsgebied, Verzetsbuurt, Duurzaam Veilig
2009 40 2 25 Bentinckspark, Verzetsbuurt, Bereikbaar Schutstraat, Hoofdstraat Noord, P+R
2010 41 2 19 Werkt 4 impurlsen naar waark. Ontspant 2, Bentinckspark, Bedrijfsvoering 4, Compagnieshuis Bargemen, Hiemstra, Erenstein, Smit (CDA, VVD, PvdA)
2011 43 1 24 Bentinckspark, Verzetsbuurt
2012 32 19 21 Schutstraat, Centrumruit, De Wieken, MFC’s Dorpen, Benticnkspark, Coevorderstraatweg
2013 38 3 12 Stadscentrum, De Wieken, MFC’s, Stationsgebied, Kruis
2014 31 3 11 Stadscentrum, Schutstraat, De Wieken afschrijving € 9 K, Bentinckspark, Digitalisering, P-garage Hiemstra, Otten, Giethoorn, Vos, Steenbergen (CDA, CU, GB)
2015 31 5 14 Stadscentrum, Activum, Eduwiek, Oranjebuurt
2016 26 6 19 Stadscentrum, Activum, Eduwiek, P-garage, Riolering
2017 23 -3 9 P-garage, Asfaltprogramma Riegmeer afschrijving € 9
2018 15 -9 10 Asfaltprogramma, Tamboer, Rondweg Steenbergen, vdHeide, Slomp, Giethoorn, Vos (GB, CDA, CU)
2019 1 7 15 Stadscentrum, Kidcentrum Wolfsbos, schoolgebouw Citroenvlinder, kunstgrasvelden

 

error: Sorry..