Defecte parkeerautomaten

Hoogeveen – De fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen heeft aan het college van BenW vragen gesteld over defecte parkeerautomaten op de Markt. Deze zijn sinds enige weken defect met als positief gevolg dat gebruikers gratis op deze parkeerplaats hun auto kunnen parkeren. Dit heeft echter ook een negatief gevolg, namelijk de parkeerinkomsten zullen aanzienlijk lager zijn dan zij zijn begroot.

“Dit heeft mogelijk op termijn weer een negatief effect op de jaarrekening dan wel op de algemene reserve. Het is ons bekend dat de gemeente Hoogeveen een contract heeft met een bedrijf die dit soort problemen oplost/hersteld.
Wij, Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. willen voorkomen dat deze situatie leidt tot een tekort op de jaarrekening en/of eventueel gevolgen heeft voor de algemene reserve en komen tot de onderstaande vragen:”

* Is het college op de hoogte van het feit dat de parkeerautomaat op de Markt in Hoogeveen al enige tijd defect is?
* Waarom wordt deze voor ons ongewenste situatie niet verholpen?
* Wordt er adequaat gehandeld als er parkeerautomaten defect zijn?
* Welke rol vervult de nieuwe parkeermanager hierin?
* Is er iets contractueel vastgelegd over herstel termijnen?
* Als dit zo is, kan het college de gederfde inkomsten verhalen bij een wederpartij? En zo ja, gaat het college dit ook doen?
* Kan het college aangeven hoe lang deze situatie nog door gaat?

error: Sorry..