Diftar enquête.

Zoals enkele weken geleden gemeld in diverse media heeft Gemeentebelangen Hoogeveen een enquête gehouden op haar website met als thema Diftar.
Diftar is een systeem waarbij de vuilnis per kilo wordt doorberekend aan de Hoogeveense inwoners.Dit in tegenstelling tot het huidige systeem waarbij iedere inwoner jaarlijks het zelfde bedrag betaalt.
Gemeentebelangen heeft deze enquête gehouden omdat er binnen het college plannen zijn om het Diftar systeem ook in Hoogeveen in te voeren.
Gemeentebelangen heeft daar wel een mening over.Deze mening is gebaseerd op ervaringen in andere gemeenten. Er zijn zelfs al gemeenten die weer van dat systeem zijn afgestapt omdat het nogal wat nadelen heeft.
We hebben ook diverse brieven over dit onderwerp gekregen.Deze reacties variëren van meer zwerfvuil, problemen met buren(er wordt afval in elkaars containers gegooid)hogere woonlasten enz.
Ook kregen van een meneer Spaans, die nogal eens reacties naar de pers stuurt, een reactie mbt privacy.
Dhr. Spaans had eerst voor diftar gestemd maar nadat deze week in de pers berichten verschenen over de gemeente Groningen waar het diftar systeem werd gebruikt voor diverse andere doeleinden moest hij ons bekennen dat hij zijn mening moest herzien.
Diftar kan ook leiden tot een aantasting van de privacy doordat de gemeente een complete registratie bij houdt.
Bovengenoemde redenen waren bij Gemeentebelangen bekend maar we wilden, zonder onze mening vooraf kenbaar te maken, de mening van onze inwoners peilen.
De uitslag van de enquête is:
Er hebben 330 personen gestemd
294 personen (ruim 89{3f379fb01acb9a17c7afb94f7e2ee4bb2de1e52429feb8adbfdc546a89767fe3}) zijn tegenstander van diftar.
36 personen( 11{3f379fb01acb9a17c7afb94f7e2ee4bb2de1e52429feb8adbfdc546a89767fe3}) is voorstander van Diftar.
Naar onze mening een duidelijke uitslag van onze enquête.
Wij zullen de resultaten van deze enquête dan ook zwaar mee laten tellen op het moment dat het college toch meent met een voorstel over Diftar te komen.
Zwerfvuil, burenonrust en aantasting van de privacy zijn wellicht voor het college ook argumenten om van diftar af te zien.
Mvg
Jan Steenbergen
Fractievoorzitter Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.
www.gemeentebelangenhoogeveen.nl

 

 

error: Sorry..