Dorpshuizen en wijkgebouwen.

Mondelinge vragen GB Hoogeveen gesteld op de Raadsavond van 10-9-2020

Door de Corona crisis zitten veel dorps-, buurthuizen en wijkgebouwen in zwaar Financieel weer. In juni/juli zijn de regels wel enigszins versoepeld maar dat heeft in deze centra door de beperkte ruimte maar weinig effect omdat ze de RIVM regels,zoals 1.5 meter afstand tot elkaar, moeten respecteren.De financiële buffer bij deze centra is vaak minimaal en de vaste kosten lopen wel door.  Dus komen ze in financiële nood. Gemeentebelangen vind buurt-dorpshuizen een basis voorziening en daarom mag deze crises niet lijden tot sluiting van deze gebouwen. Nu zit de gemeente Hoogeveen in zwaar weer en is het moeilijk om als gemeente financieel bij te dragen. Nu is het wel zo dat de provincie geld beschikbaar heeft gesteld en ook het rijk de afgelopen week 17 miljoen beschikbaar  heeft gesteld voor dorps en buurthuizen.

Onze vragen.

* Is het college op de hoogte van de financiële problemen in buurt en dorpshuizen.

* Is het college het met ons eens dat deze centra behouden moeten blijven omdat ze een vitale functie in hun buurt of wijk vervullen?

* Welke acties heeft het college al ondernomen?

* Heeft het college al overwogen om deze centra dit jaar alle gemeentelijk lasten kwijt te schelden?

* is het college op de hoogte van de bedragen die beschikbaar zijn gesteld door rijk en provincie?

* Welke actieve rol gaat het college spelen om ook geld vanuit deze budgetten naar Hoogeveen te halen?

Voortbestaan lokale voorzieningen

Met het aanvullende pakket zijn afspraken gemaakt over het voortbestaan van buurt- en dorpshuizen als belangrijke ontmoetingsplek voor kwetsbaren in de samenleving. Het gaat om bedrag van € 17 miljoen. Naar lokale vrijwilligersorganisaties zoals speeltuinen en scouting gaat € 7 miljoen.

De Brede Overleggroep Kleine Dorpen Drenthe (BOKD) krijgt eenmalig 17.000 euro extra van de provincie om sociale initiatieven in dorpen te kunnen ondersteunen tijdens de coronacrisis.

 

error: Sorry..