Drank en horeca beleid

Door Jan Giethoorn:

In het raadsvoorstel over het Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2019 – 2023 dat we vanavond bespreken staat in in ieder geval het woord handhaving zo’n 10 keer opgeschreven.

In het raadsvoorstel staat ook zie link: https://www.hoogeveen.nl/bis/Raad_en_College/College_van_B_W/Documenten_van_B_W/2018/November/BenW_voorstel_Preventie_en_Handhavingsplan_voor_de_uitvoering_van_de_Drank_en_Horecawet_2019_2023_PHP/Preventie_en_Handhavingsplan_voor_de_uitvoering_van_de_Drank_en_Horecawet_2019_2023

Wij willen het alcoholgebruik onder jongeren terugdringen want we willen dat onze jongeren gezond opgroeien in een veilige omgeving waar ze hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontplooien. Gebruik van alcohol heeft hierop een negatieve invloed.

Wie kan daar op tegen zijn dat we ons zorgen maken om de gezondheid en de toekomst van onze jeugd?

Hoe willen we hier als gemeente mee aan de slag gaan.
Er wordt ingezet op 3 beleidspijlers, te weten: educatie(bewustwording), regelgeving en handhaving. Regelgeving zonder handhaving heeft geen effect en bewustwording kan zorgen voor meer begrip v.w.b. de gezondheidsrisico’s bij alcoholgebruik.

De doelstelling blijft daarom ongewijzigd:

“Jaarlijkse afname van het alcoholgebruik en de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik onder de 18 jaar naar het algemeen landelijk niveau”.

Voor de eerste PHP periode is deze doelstelling gehaald. Alcoholgebruik onder jongeren
neemt af. Helaas drinken nog veel jongeren alcohol vanaf een te jonge leeftijd en drinken jongeren te veel. Zelfs kinderen van 14/15 jaar worden vermeld.

Uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat maatregelen die de beschikbaarheid van alcohol beperken het meest effectief zijn als we proberen om (schadelijk) alcoholgebruik terug te dringen.
Het minder beschikbaar maken van alcohol is op zichzelf echter vaak niet populair onder het grote publiek en onder alcoholverstrekkers.

De uitleg dat regels niet bedoeld zijn om het ondernemers, verenigingen, jeugd of ouders lastig te maken, maar dat regelgeving nodig is ter bescherming van de volksgezondheid en veiligheid is heel lastig, maar wij denken toch dat uitleggen van de gevaren voor onze jonge inwoners een acceptabele manier is om verder mee aan de slag te gaan.

Aandacht voor educatie en bewustwording zonder duidelijke regels en toezicht op deze regels is uiteraard zinloos.

En dan dus handhaving.
Gezellig met elkaar een pilsje of een andere alcoholische versnapering gebruiken kan natuurlijk altijd. Maar soms wordt het minder gezellig. Als b.v hulpverleners worden belaagd tijdens het doen van hun werk en je ziet dan dat omstanders ,vaak in kennelijke staat, dat werk dan bijna onmogelijk maken. Of dat jongeren belanden op de daarvoor speciaal ingerichte alcoholpoli.
En ook in onze eigen gemeente is het soms raak. Kort geleden nog kreeg iemand die tijdens een avondje stappen een vriend te hulp wilde snellen een kaakslag en belande in het ziekenhuis in Zwolle. Volgens zeggen was ook daar alcohol weer mede een oorzaak. Een operatie op die zondagwas het gevolg. En het meest treurige is nog dat het uitgaanspubliek, althans dat horen we, bang is voor een aantal recidivisten om het zo maar te noemen die zo als het lijkt een soort van schrikbewind voeren en waar men zelfs geen aangifte tegen durft te doen omdat men bang is voor represailles.
Op dat soort momenten worden ook de handhavings en hulpverleningstaken zwaar op de proef gesteld, en kun je je goed voorstellen dat deze instanties vrezen dat ze zelf slachtoffer worden. Deze mensen doen ook allemaal ‘gewoon’ hun werk.

Sportkantines
De sportkantines worden 6 keer bezocht door z.g mystery kids. Dit onderzoek loopt tot eind 2019.
Een nulmeting, begin 2018, laat zien dat bij 12 van de 20 kantines alcoholhoudende drank is verstrekt aan -18 jarigen. Alle sportkantines in Hoogeveen doen mee.
Wij zijn ons er overigens wel terdege van bewust dat in sportkantines en trouwens ook in buurthuizen meestal een beroep wordt gedaan op vrijwilligers en dat het vaak clubjes onder elkaar zijn en het dan lastig is om ploeggenoten of andere bekenden een biertje te weigeren. Dus dat is een lastige.

Maar deze organisatie hebben dezelfde verantwoordelijkheid t.a.v. de verkoop van alcohol als de commerciële horeca. Verder dienen ze zich te houden aan de regels . De afhandeling van geconstateerde overtredingen voor leeftijdsgrens, dronkenschap (doorschenken) en regels paracommercie zal plaatsvinden volgens een handhavings-stappenplan:

We hebben er bewust voor gekozen om niet te veel cijfers op te lepelen, maar willen vooral aangeven dat dit onderwerp er eentje is met heel veel haken en ogen en dat we best van alles kunnen meten, want meten is misschien dan wel weten, maar uiteindelijk gaat het er om dat zaken worden aangepakt en dat het ons als gemeente menens is om met dit Handhavingplan Drank en Horecawet ‘zaken’ te doen, zonder dat het de bedoeling is om een heksenjacht te beginnen tegen van alles en iedereen.
Als je zaken doet dan moet dat eigenlijk ook wat opbrengen.
We hopen dat we gaan voor de winst en dat die winst vooral mag worden geboekt ten gunste van de gezondheid van onze jongeren.

error: Sorry..