De zorg over de toekomst van het ziekenhuis Bethesda blijft de Hoogeveense gemeenteraad bezig houden. Daarom zijn er in de afgelopen dagen gesprekken gevoerd met twee hoofdrolspelers in de discussie over het voortbestaan van Bethesda. Op donderdag 27 september is gesproken met een afvaardiging van Achmea, de grootste zorgverzekeraar in de regio. Daarmee is Achmea de hoofdinkoper van (ziekenhuis)zorg in Drenthe. Gisteravond was het de beurt aan de uiteindelijke beslisser over de toekomst van Bethesda: de Raad van Bestuur van de Zorggroep Leveste Middenveld (ZLM).

 

Het gesprek met Achmea vond plaats op initiatief van Achmea als reactie op uitlatingen van Hoogeveense politici dat “Hoogeveners misschien beter kunnen uitzien naar een andere zorgverzekeraar”.

De boodschap die de Hoogeveens politiek heeft werd duidelijk gemaakt in een goed, open, maar soms ook pittig gesprek: “wij gaan voor een zo goed en volledig mogelijk ziekenhuis in Hoogeveen. Kunnen wij er op rekenen dat Achmea dat ook doet en zo ja hoe?”

Achmea heeft daarop in haar antwoord expliciet aangegeven dat de verzekeraar Bethesda niet weg wil hebben. De discussie over de toekomst van ziekenhuiszorg gaat heel Nederland aan. Daarbij spelen begrippen als kwaliteit, doelmatigheid, betaalbaarheid, maar ook bereikbaarheid een grote rol, ook voor Achmea. Op dit moment weet Achmea niet welke kant de Raad van Bestuur van ZLM op wil met Bethesda. Achmea is van mening dat er zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen over de toekomstige inrichting van de ziekenhuizen in Hoogeveen en Emmen. Achmea heeft toegezegd dat zij daar ook op zal aandringen bij de Raad van Bestuur van ZLM.

 

Afgelopen maandagavond sprak de Hoogeveense gemeenteraad samen met een afvaardiging van de gemeenteraad van de Wolden met de Raad van Bestuur van ZLM. De boodschap van de politiek was dezelfde als die aan Achmea. Ook de Raad van Bestuur gaf aan dat de boodschap voor hen volstrekt duidelijk en begrijpelijk is. Het is voor alle partijen wenselijk is dat er snel duidelijkheid komt. Maar men benadrukte ook dat zorgvuldigheid geboden is vanwege de enorme complexiteit van de materie en alle eisen waar het ziekenhuis aan moet voldoen. De Raad van Bestuur gaf zoveel mogelijk inzicht in het omvangrijke en tijdrovende proces dat men nu doorloopt. Daarin hebben vele partijen een stem en met al die partijen zal worden overlegd. Een van die partijen is zeker de Hoogeveense gemeenteraad.

 

Zowel Achmea als de raad van bestuur van bestuur van ZLM hebben aangegeven dat zij de duidelijke boodschap van de Hoogeveense politiek en de zorgen van medewerkers en bevolking meenemen. Dat het alle partijen menens is blijkt uit de gemaakte vervolgafspraken. In november gaan de partijen weer om tafel. Dan zal er opnieuw een vertegenwoordiging van de gemeenteraad van De Wolden aanwezig zijn. Want, net als in Hoogeveen, komen er ook vanuit de Wolden steeds meer reacties van verontruste inwoners over de toekomst van Bethesda.

 

error: Sorry..