Enquête Wolfsbos

Gemeentebelangen Hoogeveen e.o heeft in de maand juli een enquête gehouden n.a.v. de proef met 3 containers in de wijk Wolfsbos.

Er zijn 3 containers per gezin verstrekt: 1: voor restafval 2:plastic en 3.gft.

Gemeentebelangen was benieuwd of de proef ook in de zomermaanden dus met warm weer ook nog gedragen werd.

De straten Korhoenlaan, Koekoekslaan, Fazant en Specht zijn bezocht en daar zijn 99 gezinnen bezocht.

Voor GB was het belangrijk om zelf eens te polsen hoe de inwoners dit ervoeren en wat hun eventuele klachten of opmerkingen waren.

Conclusies:

-Iets meer dan de helft was overigens wel positief over de wijze van inzameling met daarbij wel wat kanttekeningen.

-De afhaalfrequentie scoort slecht wat betreft de GFT container en dit betreft maar liefst 63% van de ondervraagden.

-In de zomermaanden is de GFT container een bron van ergernis (stank, maden)

-Een opvallend punt was dat 57% geen bezwaar had of vind om hun afval zelf weg te brengen.

 

Natuurlijk zal dit een ander verhaal zijn voor diegene die een stuk verder moeten rijden naar de afvalinzameling.

-Maar liefst 87% vind de kosten voor inzameling nu hoog genoeg en wenst ook geen verdere verhoging

Enkele tips van de buurtbewoners waren:

-Zelf glas, kleding en plastic wegbrengen

-Compostvat voor de straat/wijk.

 

Uitslag enquête Wolfsbos

De enquête heb ik verwerkt, er waren 99 adressen bezocht.
Voor het gemak heb ik daar 100 van gemaakt om de uitslagen in procenten uit te drukken.

De conclusie:
1. Bent u tevreden met de huidige proef van inzamelen?
36% nee
58% ja
5% geen mening of is niets vermeld

2. Is voor u een derde container een bezwaar?
43% nee
51 % ja
5% geen mening of niets vermeld

3. Afhaalfrequentie voldoende?
63% nee
33% ja
3% geen mening of niets ingevuld

4. Ondervind u hinder of stankoverlast?
63% nee
36% ja

5.Vind u het zelf afvoeren naar een verzameldepot bezwaarlijk?
38% nee
57% ja
4% geen mening of niets ingevuld

6. Suggesties voor afvalinzameling: meeste opmerkingen betreft GFT afval om deze eerder te legen of vaker

7. Bent u bereid om meer te betalen voor het ophalen van afval?
86% nee
6% ja
7% geen mening of niets ingevuld

error: Sorry..