Fractiebezoek Vliegveld Hoogeveen.

Gemeenteraadsfractieleden  van  Gemeentebelangen Hoogeveen e.o waren  door  het  bestuur  van de  stichting  Vliegveld  Hoogeveen  uitgenodigd  om  hun  complex  te  bekijken  en  om  te  horen  hoe  men  plannen  maakt  voor  de  toekomst.

De pas aangetreden voorzitter van de Stichting Vliegveld Hoogeveen, Jur Stavast, ontving ons in een van de hangars van het vliegveld waar hij ons samen met de pas aangetreden penningmeester John van Dorp en havenmeester Freek Dijkstra uit de doeken deed hoe ze het vliegveld de komende tijd letterlijk en figuurlijk “tot grotere hoogtes willen brengen”.

Een goede baan om te landen en natuurlijk ook weer op te kunnen stijgen is van essentieel belang voor een vliegveld. Deze baan moet eigenlijk nodig aangepakt worden. Drainage van het terrein is b.v een wens en de baan zou ook verstevigd moeten worden, omdat dezeheel vaak erg drassig is en er daardoor problemen ontstaan bij het opstijgen en natuurlijk ook bij het landen.

Stichting Vliegveld Hoogeveen wil naar een beter gebruik van het vliegveld, en naar meer reuring, en ook meer inkomsten.

Men ziet o.a kansen voor Hoogeveen om uit te breiden als vliegveld voor parachutisten. “We hebben nu jaarlijks 6000 sprongen van de paraclub Eelde-Hoogeveen. We zouden hier wel een verdubbeling van het aantal parasprongen kunnen krijgen, omdat Teuge als Nationaal Paracentrum toch wordt dwarsgezeten door de uitbreiding van Lelystad en de aanvliegroutes. Nu kunnen de para’s daar niet altijd van vijf kilometer hoogte springen, wat toch nodig is voor bepaalde figuren. In Hoogeveen kan dat probleemloos.”

Een van de dingen die momenteel ook spelen is dat de Rijksoverheid  graag wil dat vliegveld Lelystad de uitwijkluchthaven wordt van Schiphol v.w.b vakantievluchten. Dan is er geen ruimte meer voor alle kleine luchtvaart op Lelystad, zoals voor de historische vliegtuigen. Die zouden dan mooi naar Hoogeveen kunnen komen.

Nieuwe toekomstvisie

Stichtingsvoorzitter Stavast gaat samen met de andere bestuursleden  van het vliegveld de komende tijd hard aan de slag met een nieuwe toekomstvisie.

Het college van B en W van Hoogeveen en Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn inmiddels ook op de hoogte van deze plannen. Bij zo’n nieuwe visie hoort natuurlijk ook een financieel plaatje en ook dat zit in de pen.

Na nog even op de verkeerstoren te hebben gekeken vertrokken we met heel veel nieuwe indrukken huiswaarts.

We wensen het vliegveld Hoogeveen alle goeds voor de toekomst en we zien uit naar de plannen die er aan zitten te komen. Hopelijk landen de plannen goed bij alle instanties waar ze worden gepresenteerd.

Gemeenteraadsfractie Gemeentebelangen Hoogeveen.

error: Sorry..