GB en Parkeerbeleid

Wijziging parkeerbeleid Raadsvergadering 31-1 namens GB
door Jan Giethoorn
Met belangstelling heeft onze fractie kennis genomen van
de voorgestelde wijzigingen t.a.v. ons parkeerbeleid

Wij kunnen ons vinden in een aantal wijzigingen die in
het voorstel genoemd staan. Te denken valt dan aan de vrijstelling voor
voertuigen met het gemeentelijk logo

En ook ten aanzien van huwelijken kunnen wij leven met de
voorgestelde wijziging. Een andere wijziging die voorgesteld wordt zal,denken
wij,bij velen de wenkbrauwen doen fronsen en een nare bijsmaak achter laten.
We hebben het dan over het plan om voortaan bij uitvaarten,vanuit bepaalde
locaties,slechts vijf parkeervergunningen af te geven en dus verder geen
clementie te verlenen bij het foutparkeren tijdens een dergelijke emotionele gebeurtenis.
Dit vinden wij niet verstandig,nee voorzitter,wij denken zelfs dat hierdoor het
imago van onze gemeente een deuk oploopt. En dat zouden wij jammer vinden

Wij vinden het geen goed plan om ,zeker tijdens
uitvaarten,te veel verplichtingen aan bezoekers hiervan op te leggen.

Het laatste waar je op zo’n moment aan denkt is het
parkeren van je auto. Als je vervolgens dan ook nog een bekeuring krijgt op een
al zo treurige dag ,dan zullen de commentaren niet van de lucht zijn.

meneer/mevr de voorzitter,

In het stuk lezen we o.a. de volgende regel:

Het uitgeven van 5 vrijstellingen kost minder dan wat het
aan extra geld oplevert. Wij leiden hieruit af dat het voorgestelde gewijzigde
beleid op dit gebied hoewel anders wordt gesteld,erg is gebaseerd op financiële
gronden. We verliezen hier duidelijk uit het oog dat we als gemeentelijke
overheid er moeten zijn voor onze inwoners in goede en slechte tijden. In de
huidige moeilijke tijden ,waar we met elkaar,gemeente en inwoners, het hoofd
aan moeten bieden past het naar onze mening niet,een dergelijke maatregel ten
uitvoer te brengen. Er bestaat toch ook nog zoiets als ons morele besef??.

Kort samengevat:

Het zal u duidelijk zijn dat onze fractie bezwaren heeft
tegen het ‘voorstel zoals dat nu voorligt en willen het,in ieder geval waar het
om de uitvaarten gaat,graag aangepast zien.

 

 

error: Sorry..